Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:39, 14.06.2024 r.

Biegły rewident jest instytucją obowiązaną w AML

W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering, AML) biegły rewident jest wymieniony jako jedna z instytucji obowiązanych.

3 stycznia 2020

Przypominamy, że od 13 lipca 2018 r. biegli rewidenci są objęci obowiązkami wynikającymi z ustawy AML. Zgodnie z ustawą AML biegli rewidenci, i inne instytucje obowiązane, realizują szereg zadań w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, służących rozpoznaniu ww. ryzyka związanego z działalnością klientów. Pozyskanie kompletnych i prawdziwych informacji na potrzeby przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka klienta jest kluczowe dla spełnienia przez instytucje obowiązane wymogów wynikających z ustawy AML oraz zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Brak możliwości zastosowania przez instytucję obowiązaną jakiegokolwiek ze środków bezpieczeństwa finansowego zobowiązuje do nienawiązania stosunków gospodarczych lub rozwiązania stosunków już istniejących.

Udostępniamy podsumowanie najważniejszych obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy AML, mających wpływ na wykonywanie zawodu biegłego rewidenta (opracowanie na ten temat dostępne jest tutaj).

Ustawa AML od czasu jej uchwalenia (1 marca 2018 r.) była już wielokrotnie nowelizowana. Z aktualnym brzmieniem ustawy AML (tekstem ujednoliconym) można zapoznać się tutaj lub pobrać go z ISAP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl