Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:44, 2.03.2024 r.

Ułatwienia w postępowaniu kwalifikacyjnym dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, dla osób niepełnosprawnych zmienione zostaną warunki przeprowadzania egzaminu na biegłego rewidenta.

20 maja 2022

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. Rozporządzenie, które wejdzie w życie 26 maja 2022 r., przewiduje, że na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta będącego osobą niepełnosprawną, komisja egzaminacyjna dostosowuje warunki przeprowadzenia egzaminu do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności kandydata lub wydłuża o połowę czas trwania:

  • poszczególnych egzaminów z wiedzy (nie dłużej niż do 360 minut),
  • części pisemnej egzaminu dyplomowego (nie dłużej niż do 270 minut),
  • części pisemnej egzaminu z prawa gospodarczego (nie dłużej niż do 360 minut),
  • części ustnej egzaminu dyplomowego (nie dłużej niż do 45 minut),
  • części ustnej egzaminu z prawa gospodarczego (nie dłużej niż do 45 minut).

Zgodnie z rozporządzeniem, w takich przypadkach uwzględnić należy możliwości organizacyjne i warunki techniczne obowiązujące w trakcie egzaminu oraz konieczność zachowania ustalonego trybu i sposobu jego przeprowadzania.

Wniosek (w postaci papierowej lub elektronicznej), wraz z odpowiednimi dokumentami, kandydat na biegłego rewidenta składa do komisji egzaminacyjnej co najmniej na 45 dni przed dniem egzaminu, którego dotyczy wniosek.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl