Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:43, 24.06.2024 r.

Obowiązek raportowania łapownictwa i przekupstwa

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina o spoczywającym na biegłych rewidentach obowiązku zawiadamiania odpowiednich służb o podejrzeniach łapownictwa lub przekupstwa dotyczących funkcjonariuszy publicznych z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego

28 kwietnia 2023

Zgodnie z art. 77 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym biegły rewident, który w związku ze świadczeniem usług atestacyjnych lub usług pokrewnych dowiedział się o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy przez funkcjonariusza publicznego z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego (łapownictwo bierne), obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw w Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten ciąży na biegłym rewidencie również wtedy, gdy dowiedział się on, w związku ze świadczeniem usług atestacyjnych lub usług pokrewnych, o udzieleniu albo obietnicy udzielenia funkcjonariuszowi publicznemu z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego korzyści majątkowej lub osobistej (przekupstwo).

Należy podkreślić, że ww. obowiązek nie przewiduje jednak konieczności zgromadzenia przez biegłego rewidenta wystarczających dowodów potwierdzających podejrzenia – co jest rolą organów powołanych do ścigania przestępstw.

Uchwała Nr 2722/49a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie komunikatu dotyczącego obowiązków biegłych rewidentów wynikających z art. 77 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Załącznik – Komunikat Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczący obowiązków biegłych rewidentów wynikających z art. 77 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarze: Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, organizowanym przez CE PIBR w dniu 17 maja w godz. 09:00-12:30.

Udział w webinarze jest bezpłatny, daje możliwość zaliczenia 4 godz. samokształcenia. Szczegółowe informacje i zapisy TUTAJ

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl