Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:30, 24.05.2024 r.

Regionalne Oddziały PIBR zapraszają kandydatów na biegłych rewidentów do kontaktu

Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zapraszają wszystkie osoby będące w trakcie przygotowywania się do egzaminów na biegłego rewidenta do bezpośredniego kontaktu i korzystania z oferty szkoleniowej lub innych wydarzeń organizowanych przez oddziały.

18 sierpnia 2023

Informujemy, że Komisja Egzaminacyjna nie ma prawnych możliwości przekazywania danych osobowych (w tym danych kontaktowych) kandydatów na biegłych rewidentów Regionalnym Oddziałom PIBR i tym samym bycia pośrednikiem pomiędzy kandydatami i oddziałami samorządu. W związku z tym prosimy kandydatów na biegłych rewidentów o nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z Regionalnymi Oddziałami PIBR w celach edukacyjnych i integracyjnych.

Obecnie działa 25 regionalnych oddziałów PIBR. Wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru, biegły rewident wybiera region, którego chce być członkiem. Warto zatem już na etapie uzyskiwania uprawnień poznać swój przyszły oddział samorządu. Pełna lista Regionalnych Oddziałów PIBR wraz z danymi teleadresowymi jest dostępna pod linkiem: https://www.pibr.org.pl/pl/regionalne-oddzialy

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl