Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:03, 29.11.2023 r.

12411. Krystyna Adamska

Dane rejestrowe

  • Numer biegłego: 12411
  • Imię i nazwisko: Krystyna Adamska
  • Forma wykonywania zawodu: Wspólnik firmy audytorskiej‚ o której mowa w art. 46 pkt 2–4 ustawy, Osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, Osoba fizyczna‚ w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą‚ inna niż osoba‚ o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy‚ która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską
  • Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:

Powiązanie z firmami audytorskimi

2474 BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres strony WWW: www.prowizja.biz.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (2474) są dostępne na stronie PANA

2695 POL-TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres strony WWW: www.pol-tax.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (2695) są dostępne na stronie PANA

4090 POL-TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres strony WWW: www.pol-tax.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (4090) są dostępne na stronie PANA

4394 KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WERYFIKATOR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (4394) są dostępne na stronie PANA

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów

Aby pobrać zaświadczenie, które potwierdza wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:

  1. Rozwiąż proste zadanie matematyczne (ochrona przed automatycznymi zapytaniami).
  2. Kliknij przycisk "Pobierz wydruk PDF".

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl