Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:50, 5.07.2022 r.

9478. Jerzy Barański

Dane rejestrowe

  • Numer biegłego: 9478
  • Imię i nazwisko: Jerzy Barański
  • Forma wykonywania zawodu: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy, Osoba fizyczna‚ w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą‚ inna niż osoba‚ o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy‚ która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską
  • Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:

Powiązanie z firmami audytorskimi

2695 POL-TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (2695) są dostępne na stronie PANA

3662 BIAL-FIN Biuro Biegłego Rewidenta Barański Jerzy

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (3662) są dostępne na stronie PANA

4090 POL-TAX 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (4090) są dostępne na stronie PANA

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów

Aby pobrać zaświadczenie, które potwierdza wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:

  1. Rozwiąż proste zadanie matematyczne (ochrona przed automatycznymi zapytaniami).
  2. Kliknij przycisk "Pobierz wydruk PDF".

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl