Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:57, 7.12.2023 r.

10289. Krystyna Adamus

Dane rejestrowe

  • Numer biegłego: 10289
  • Imię i nazwisko: Krystyna Adamus
  • Forma wykonywania zawodu: Osoba fizyczna‚ w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą‚ inna niż osoba‚ o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy‚ która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską
  • Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:

Powiązanie z firmami audytorskimi

327 Kancelaria Biegłych Rewidentów KONTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres strony WWW: www.kbr-konto.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (327) są dostępne na stronie PANA

3804 KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA- ANNA KUZA I WSPÓLNICY Spółka Komandytowa - Spółka komandytowa

Adres strony WWW: www.kancelaria-kbr.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (3804) są dostępne na stronie PANA

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów

Aby pobrać zaświadczenie, które potwierdza wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:

  1. Rozwiąż proste zadanie matematyczne (ochrona przed automatycznymi zapytaniami).
  2. Kliknij przycisk "Pobierz wydruk PDF".

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl