Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:59, 16.07.2024 r.

10320. Renata Art-Franke

Dane rejestrowe

  • Numer biegłego: 10320
  • Imię i nazwisko: Renata Art-Franke
  • Forma wykonywania zawodu: Osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską, Osoba fizyczna‚ w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą‚ inna niż osoba‚ o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy‚ która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską
  • Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:

Powiązanie z firmą audytorską - wykonywanie zawodu

4055 Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna - Spółka komandytowa

Adres strony WWW: www.GrantThornton.com

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (4055) są dostępne na stronie PANA

Powiązanie z firmą audytorską - inne

238 Grant Thornton Frąckowiak - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres strony WWW: www.grantthornton.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (238) są dostępne na stronie PANA

3654 Grant Thornton Frąckowiak Prosta Spółka Akcyjna - Spółka komandytowa

Adres strony WWW: www.grantthornton.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (3654) są dostępne na stronie PANA

4043 Grant Thornton Polska - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres strony WWW: www.grantthornton.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (4043) są dostępne na stronie PANA

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów

Aby pobrać zaświadczenie, które potwierdza wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:

  1. Rozwiąż proste zadanie matematyczne (ochrona przed automatycznymi zapytaniami).
  2. Kliknij przycisk "Pobierz wydruk PDF".

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl