Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:00, 7.12.2023 r.

11. Maria Adamczyk

Dane rejestrowe

  • Numer biegłego: 11
  • Imię i nazwisko: Maria Adamczyk
  • Forma wykonywania zawodu: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy, Wspólnik firmy audytorskiej‚ o której mowa w art. 46 pkt 2–4 ustawy, Osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską
  • Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:

Powiązanie z firmami audytorskimi

460 Biuro Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres strony WWW: www.bbrtanow.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (460) są dostępne na stronie PANA

1833 Maria Adamczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta

Adres strony WWW: kbr@o2.pl

Aktualne informacje o firmie audytorskiej (1833) są dostępne na stronie PANA

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów

Aby pobrać zaświadczenie, które potwierdza wpis do rejestru biegłych rewidentów, prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:

  1. Rozwiąż proste zadanie matematyczne (ochrona przed automatycznymi zapytaniami).
  2. Kliknij przycisk "Pobierz wydruk PDF".

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl