Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:20, 14.06.2024 r.

Dokumenty Zjazdowe

Wersje jednolite wybranych dokumentów Zjazdu:

Dokumenty NKZBR 5-6 wrzesień 2022 r.

 • Uchwała Nr 1/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
  • Załącznik - Regulamin obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
 • Uchwała Nr 2/2022 z dnia 6 września 2022 r. w spawie statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  • Załącznik - Statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Uchwała oczekuje na zatwierdzenie - wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w trybie art. 102 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302)
 • Uchwała Nr 3/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  • Załącznik – Podstawowe zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednakże zgodnie z art. 103 ustawy Rada Agencji może wnieść do sądu administracyjnego skargę na ww. uchwałę w przypadku, gdyby uznała, że uchwała ta narusza przepisy prawa
 • Uchwała Nr 4/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów
  • Załącznik – Zasady ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r., jednakże zgodnie z art. 103 ustawy Rada Agencji może wnieść do sądu administracyjnego skargę na ww. uchwałę w przypadku, gdyby uznała, że uchwała ta narusza przepisy prawa

Wyżej wymienione uchwały Zjazdowe dostępne są w panelu biegłego rewidenta po zalogowaniu się.

Dokumenty IX Zjazdu Biegłych Rewidentów:


Informacje na temat kompletu materiałów kierowanych na IX KZBR dostępne są w panelu dostępnym po zalogowaniu się.


 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl