Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:40, 29.09.2023 r.

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Skrypt, prezentacja, zbiór zadań, odpowiedzi do zadań Publikacja dostępna w formacie PDF

prof. dr hab. Marzena Remlein, dr Ewa Różańska dr Dawid Obrzeżgiewicz, dr Maria Kiedrowska Justyna Beata Zakrzewska, biegły rewident

100,00 zł

Autorzy w publikacji omawiają:

- regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych,

- identyfikację instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej,

- księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych,

- wycenę początkową i bilansową instrumentów finansowych, a także ujęcie przeszacowań,

- rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych,

- prezentację instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym,

- ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych,

- instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania,

- badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl