Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:08, 10.12.2023 r.

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

Skrypt, prezentacja, zbiór zadań wraz z odpowiedziami. Publikacja dostępna w formacie PDF

Małgorzata Wojtczak

105 zł

Celem publikacji jest:

  • przekazanie wiedzy w zakresie podstaw prawnych badania jednostek samorządu terytorialnego oraz szczególnych wymogów dotyczących przyjmowania zlecenia, kontynuacji współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz komunikowania się z organami nadzoru,
  • przedstawienie zasad rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczących zagadnień takich jak: wynik wykonania budżetu, skumulowany wynik budżetu, wynik na pozostałych operacjach, ustalanie nadwyżki środków obrotowych, wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami, jak również różnic w podejściu do wyceny, ujmowania i prezentacji pozycji w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl