Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:55, 14.11.2019 r.

Formularze dla firm

Dokumenty dotyczące wpisu lub skreślenia z rejestru biegłych rewidentów prześlij najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Pamiętaj – ważna jest data wpływu dokumentu do Biura PIBR.

Jeśli prześlesz dokumenty po terminie, KRBR rozpatrzy je na kolejnym posiedzeniu.

Lista formularzy

 • Formularz P9 – Wniosek firmy audytorskiej o skreślenie z listy firm audytorskich

  Do rozpatrzenia wniosku wymagane jest przekazanie:
  - akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat,
  - dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości.
  Brak przekazania kompletu ww. dokumentów powoduje pozostawienie wniosku o skreślenie z listy bez rozpoznania. Dodatkowo do wniosku dołącza się sprawozdanie P11 za rok, w którym składany jest wniosek.

 • Formularz P11

Jak najprościej i najszybciej przesłać sprawozdanie P11?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl


Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej,
Krok 2 -
wypełnij elektroniczny formularz P11 - Sprawozdanie roczne od 2018 roku (menu "Rozwiń panel/dokumenty" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 -
zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Wzór OC

(wzór ma zastosowanie do (korekt) informacji za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej informacje w tym względzie podaje się już w P11)

Przykładowa umowa o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego

Aktualizacja danych firmy audytorskiej

Aby zaktualizować dane firmy audytorskiej, wypełnij formularz, podpisz go i wyślij:

 • listownie na adres Polska Izba Biegłych Rewidentów, Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa,

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl