Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:27, 24.10.2021 r.

Komisja Egzaminacyjna

Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Ministra Finansów. Głównym zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego.

W skład Komisji wchodzi 19 członków:

 • 10 przedstawicieli Ministra Finansów (w tym 4 osoby, które nie są pracownikami Ministerstwa Finansów, wybrane spośród przedstawicieli środowisk akademickich),
 • 7 przedstawicieli rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (spośród biegłych rewidentów wpisanych do rejestru),
 • 2 przedstawicieli rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Minister Finansów. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

Skład komisji (powołanej 2 grudnia 2017 r. na czteroletnią kadencję):

 • przedstawiciele Ministra Finansów:
  • prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca,
  • Dorota Będziak,
  • dr hab. Teresa Czerwińska (odwołanie z dniem 30.05.2019 r.),
  • Małgorzata Czupryńska (powołanie z dniem 2 sierpnia 2021 r.),
  • Anna Grzegrzółka,
  • prof. dr hab. Antoni Hanusz,
  • Iwona Karpińska,
  • prof. dr hab. Cezary Kochalski (odwołanie z dniem 25 lutego 2020 r.),
  • Małgorzata Palczewska (odwołanie z dniem 1 maja 2020 r.),
  • Monika Studzińska,
  • Agnieszka Szkolniak (powołanie z dniem 2 sierpnia 2021 r.).
  • dr Małgorzata Szulc,
 • przedstawiciele rekomendowani przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:
  • dr Anna Bernaziuk,
  • dr Teresa Cebrowska,
  • Grzegorz Oszczypała,
  • prof. dr hab. Józef Pfaff,
  • dr Ernest Podgórski,
  • Małgorzata Wojtyla,
  • Justyna Zakrzewska,
 • przedstawiciele rekomendowani przez Komisję Nadzoru Finansowego:
  • Beata Baluta,
  • Cezary Kotlarczyk (powołanie z dniem 5 maja 2020 r.),
  • Magdalena Wysocka (odwołanie z dniem 2 sierpnia 2019 r.).

 Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl