Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:58, 29.05.2023 r.

Komisja Egzaminacyjna

Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Ministra Finansów. Głównym zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym egzaminu dyplomowego.

W skład Komisji wchodzi 19 członków:

 • 10 przedstawicieli Ministra Finansów (w tym 4 osoby, które nie są pracownikami Ministerstwa Finansów, wybrane spośród przedstawicieli środowisk akademickich),
 • 7 przedstawicieli rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (spośród biegłych rewidentów wpisanych do rejestru),
 • 2 przedstawicieli rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Minister Finansów. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

Skład Komisji Egzaminacyjnej (powołanej decyzją Nr 8 Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r.)

 • przedstawiciele Ministra Finansów:
  • dr hab. prof. UE Józef Pfaff – przewodniczący,
  • Wojciech Bernat,
  • Dorota Będziak,
  • prof. dr hab. Jerzy Gierusz,
  • Sylwia Góźdź,
  • Anna Grzegrzółka,
  • prof. dr hab. Antoni Hanusz,
  • Iwona Karpińska,
  • Agnieszka Szkolniak,
  • dr Paweł Zieniuk.
 • przedstawiciele rekomendowani przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów:
  • dr Anna Bernaziuk,
  • dr Teresa Cebrowska,
  • Tomasz Karpiński,
  • Grzegorz Oszczypała,
  • dr Ernest Podgórski,
  • dr Małgorzata Szulc,
  • dr Justyna Beata Zakrzewska.
 • przedstawiciele rekomendowani przez Komisję Nadzoru Finansowego:
  • Cezary Kotlarczyk,
  • dr Anna Topczewska.

 Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl