Biegły rewident

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a wykonywanie zawodu
Tajemnica zawodowa - udostępnienie dokumentacji rewizyjnej
Współpraca z podmiotem uprawnionym - działalność własna czy umowa o dzieło
Wykonywanie zawodu przez biegłego rewidenta - wizytatora KKN
Czy będąc wpisanym na listę biegłych rewidentów można wykonywać czynności doradztwa podatkowego?
Współpraca z więcej niż jednym podmiotem uprawnionym
Współpraca biegłego rewidenta prowadzącego biuro rachunkowe z podmiotem uprawnionym
Użycie tytułu zawodowego przez biegłego rewidenta niewykonującego zawodu
Wykonywanie zawodu gdy jest zatrudnienie w firmie doradczej
Udzielanie informacji kierownikowi jednostki badanej po zakończeniu współpracy
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl