Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:43, 22.07.2024 r.

Biegły rewident

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a wykonywanie zawodu
Tajemnica zawodowa - udostępnienie dokumentacji rewizyjnej
Współpraca z podmiotem uprawnionym - działalność własna czy umowa o dzieło
Wykonywanie zawodu przez biegłego rewidenta - wizytatora KKN
Czy będąc wpisanym na listę biegłych rewidentów można wykonywać czynności doradztwa podatkowego?
Współpraca z więcej niż jednym podmiotem uprawnionym
Współpraca biegłego rewidenta prowadzącego biuro rachunkowe z podmiotem uprawnionym
Użycie tytułu zawodowego przez biegłego rewidenta niewykonującego zawodu
Wykonywanie zawodu gdy jest zatrudnienie w firmie doradczej
Udzielanie informacji kierownikowi jednostki badanej po zakończeniu współpracy

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl