Kontakt dla kandydatów

Adres do korespondencji

Polska Izba Biegłych Rewidentów
Dział Postępowania Kwalifikacyjnego
al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Telefony

  • 22 635 14 77
  • 22 635 81 84

 Kontakt w sprawach:

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl