Doradcy podatkowi z wyższą poprzeczką

„Rzeczpospolita” opublikowała wywiad z prof. Adamem Mariańskim, prezesem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Rzeczpospolita

18 czerwca 2018

Szef samorządu mówi między innymi o tym, że zadaniem doradcy nie jest pomoc w unikaniu opodatkowania. KIDP „absolutnie nie akceptuje agresywnej optymalizacji podatkowej” - doradca musi natomiast „pomóc w ustaleniu prawidłowej kwoty podatku, ani większej, ani mniejszej”. Ponieważ Izba widzi jednak problem w ustaleniu granic dozwolonego planowania podatkowego, chce o tym rozmawiać z wszystkimi stronami procesu poboru danin: władzą ustawodawczą i wykonawczą, administracją, sądami administracyjnymi oraz przedsiębiorcami.

Prezes Mariański przedstawia także założenia projektu nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym: zrównanie uprawnień doradców podatkowych z innymi zawodami prawniczymi, czyli radcami prawnymi i adwokatami, związana z tym zmiana sposobu kształcenia kandydatów, wprowadzenie dwuletniej aplikacji i egzaminu końcowego jako warunków wpisu na listę doradców.

Doradcy proponują także własną wersję audytu podatkowego, nazwaną w projekcie „kontrolą doradczą”. Adam Mariański wprost mówi o tym, że byłaby to usługa wykonywana wyłącznie przez doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

Całość wywiadu dostępna jest w serwisie „Rzeczpospolitej”.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf