Fiskus pozna sekrety, ale niekoniecznie od eksperta

Doradca nie będzie informować skarbówki o optymalizacjach, jeśli klient nie zwolni go z tajemnicy zawodowej. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zrobić to sam.

DGP

17 lipca 2018

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje o piśmie Ministerstwa Finansów skierowanym m.in. do samorządów doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów. Przypomina w nim o wymogu informowania o schematach transgranicznej optymalizacji podatkowej, wynikającym z obowiązującej od 25 czerwca 2018 r. nowelizacji unijnej dyrektywy 2OH/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej (tzw. dyrektywa DAC 6). Pierwsze zawiadomienia będą składane w sierpniu 2020 r., ale obejmą rozwiązania wdrażane już od momentu wejścia w życie dyrektywy. Resort pracuje już nad polską ustawą, która rozszerzy ten obowiązek także na krajowe optymalizacje.

Ministerstwo Finansów po raz pierwszy oficjalnie potwierdziło, że tajemnica zawodowa pośredników takich jak doradcy podatkowi ochroni przed informowaniem przez nich o schematach optymalizacyjnych. To oznacza jednak, że podatnicy, który poproszą o pomoc w optymalizacji swoich rozliczeń, zostaną pouczeni przez eksperta, że muszą sami zawiadomić o tym urzędników skarbowych. Poszkodowany klient, którego doradca nie poinformował o obowiązku raportowania, potencjalnie będzie mógł dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów prawa cywilnego – uzupełnia MF w cytowanej przez DGP wypowiedzi.

Cały artykuł znajduje się w płatnej części serwisu DGP.

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf