Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:16, 24.07.2024 r.

Od października bilanse tylko elektronicznie

Rzeczpospolita: szykuje się rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych.

Rzeczpospolita

26 lipca 2018

Rzeczpospolita przypomina, że już na początku paź­dziernika zmieni się forma składania sprawozdań finansowych do Krajowego Reje­stru Sądowego. Jedyną akcep­towalną postacią będzie format XML. Będzie to zatem rewolu­cja podobna do tej, jaką nie­dawno przeszła sprawozdaw­czość podatkowa. Sprawozda­nia będą przypominały nieco pliki JPK. W marcu wprowadzono wymóg składania sprawozdań w formie elektronicznej. W praktyce jednak są to najczę­ściej zwykłe skany dokumen­tów sporządzonych w trady­cyjnej papierowej formie. Od października taka forma już nie będzie akceptowana. Jak dokładnie ma wyglądać struk­tura takich plików - na razie nie wiadomo. Ministerstwo Finansów przedstawiło przed kilkoma tygodniami niektóre struktury logiczne sprawoz­dań (dotyczące np. banków czy małych jednostek), a w sierpniu ma przedstawić po­zostałe. Ostatecznie te tech­niczne wymogi mają być za­warte w ministerialnym rozpo­rządzeniu.

Cytowany w artykule Andrzej Karpiak, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, uważa wprowadzenie sprawozdań elektronicznych za krok w dobrym kierunku, choć zapewne będzie się to wiązało z pewnymi wydatkami przedsiębiorców na oprogramowanie. Sprawozdania w formacie XML ułatwią przetwarzanie danych i generowanie zbiorczych raportów. Łatwiej będzie na przykład przeanalizować jakieś trendy w sprawozdaniach finansowych spółek.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl