Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:46, 16.07.2024 r.

Rosnące znaczenie audytu

„Rzeczpospolita” podsumowuje rok obowiązywania nowej ustawy o biegłych rewidentach.

Rzeczpospolita

30 października 2018

Autorka przypomina, że audyt służy zbadaniu w oparciu o zawodowe standardy, czy sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe. Zauważa jednak, że na rynku można spotkać się z niezrozumieniem podstawowych kwestii. Podkreśla więc, że za przygotowanie sprawozdania i jego prawdziwość odpowiadają organy spółki, a nie audytor. Biegły rewident nie jest w stanie pozyskać pewnych informacji, jeśli nie zostaną mu one udostępnione przez zarząd. A zarząd, który chce coś ukryć, znajdzie sposób, żeby to zrobić. W efekcie nawet idealnie przeprowadzone badanie nie da gwarancji, że wykryte zostaną wszystkie nieprawidłowości, zauważa dziennikarka. W podobnym duchu utrzymane są wypowiedzi ekspertów: Ewy Jakubczyk-Cały, Andre Helina i Stacy Ligas.

Cytowani w artykule Jarosław Dac i Jan Letkiewicz przypominają o odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych za jakość raportowania. Jak wyjaśniają eksperci, biegli rewidenci nie mogą dać gwarancji kontynuacji działania danego przedsiębiorstwa. Jednak brak opinii negatywnej czy zastrzeżeń ze strony audytora daje racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe jest wolne od błędów mogących wpłynąć na decyzje inwestycyjne lub biznesowe użytkowników oraz rzetelnie prezentuje wyniki i sytuację finansową badanego podmiotu.

Wdrożenie nowej ustawy, a wraz z nią nowych polityk, procedur i standardów, było dla firm audytorskich dużym wyzwaniem wymagającym sporych nakładów finansowych, m.in. na technologie informatyczne, edukacje i szkolenia. To wbrew założeniom regulatora wyrzuciło mniejsze firmy zwłaszcza z rynku badań JZP. Przedstawiciele branży podkreślają, że ustawa o biegłych rewidentach nie zawiera natomiast ani jednego paragrafu zachęcającego firmy audytorskie do działalności szkoleniowej czy rozwojowej, co siłą rzeczy zniechęca młode osoby do pozyskania uprawnień biegłego rewidenta. A bez szerokiej akcji edukacyjnej zmiany pokoleniowej i dużych nakładów finansowych związanych z nowoczesną i mobilną technologią poprawa jakości pracy biegłych rewidentów i zwiększenie bezpieczeństwa gospodarczego jest iluzją.

Pełen tekst artykułu dostępny jest w serwisie „Rzeczpospolitej”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl