Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:44, 14.04.2024 r.

Upaństwowienie nadzoru nad audytem wbrew konstytucji

Ministerialne plany zmniejszenia kompetencji samorządu krytykuje nawet Rządowe Centrum Legislacji, donosi Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita

6 grudnia 2018

Dziennik zauważa, że zaproponowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenia ustawowych kompetencji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów spotkały się ze sprzeciwem, i to nie tylko samych audytorów. Rządowe Centrum Legislacji w piśmie do MF wskazuje na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego uznające samorząd zawodowy za jedną z form decentralizacji administracji publicznej, i zarzuca resortowi, że ograniczenie kompetencji PIBR zostało niedostatecznie uzasadnione. RCL wytyka także liczne luki i niejasności w treści projektu – choćby zbyt ogólnie określone zadania PANA.

Rzeczpospolita przywołuje także opinię Konfederacji Lewiatan, która skrytykowała obliczanie opłaty z tytułu nadzoru od przychodów ze wszystkich usług, nie tylko z badania sprawozdań finansowych. Lewiatan wskazuje, że firmy audytorskie nie będą mogły w prosty sposób przerzucić tych opłat na swoich klientów.

Autor przedstawia także stanowisko samorządu, który proponuje, by wyłączyć z nadzoru usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów. PIBR zauważa, że takimi usługami zajmują się też inne osoby (prawnicy, doradcy podatkowi itd.). Objęcie nadzorem (i opłatami z tego tytułu) wyłącznie biegłych rewidentów tworzyłoby zatem sytuację nierównego traktowania różnych podmiotów wykonujących na rynku podobne usługi.

Artykułowi towarzyszy komentarz Józefa Króla, przewodniczącego KSD, który wyraża bardzo poważne wątpliwości, czy pozbawienie samorządu zawodowego funkcji nadzorczych jest zgodne z zapisami konstytucji. Zauważa także, że statystyki przytoczone w uzasadnieniu projektu dotyczą postępowań prowadzonych na podstawie uchylonej już ustawy.

Cały tekst dostępny jest na stronie Rzeczpospolitej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl