Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:02, 16.07.2024 r.

DGP: "Nowy nadzór nad biegłymi rewidentami wynika z decyzji politycznej"

DGP opublikowała zapis debaty pomiędzy przedstawicielami PIBR, Ministerstwa Finansów i interesariuszy audytu.

DGP

30 stycznia 2019

Zdaniem Joanny Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, afera GetBack jest dowodem na to, że system wspólnego, samorządowo-publicznego nadzoru nie sprawdził się. Przedstawicielka MF zarzuciła także sądownictwu dyscyplinarnemu biegłych rewidentów opieszałość postępowań i pobłażliwość przy wymierzaniu kar.

Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zauważyła w odpowiedzi, że tak poważne zastrzeżenia do działań samorządu nie pojawiały się wcześniej, zaś dla skuteczności Sądu dyscyplinarnego wielkie znaczenie ma współpraca z KNA. Jej zdaniem projektu nowelizacji nie poprzedziła diagnoza skutków poprzedniej reformy, trudno zatem mówić o uzasadnionej zmianie. Proponuje ona, aby część nadzoru pozostawić w instytucjach samorządowych i jednocześnie rozszerzyć katalog jednostek zainteresowania publicznego. Barbara Misterska-Dragan wskazała także na wyzwanie, którym nowe wymogi staną się zwłaszcza dla małych i średnich firm audytorskich.

Potwierdziła to Monika Kaczorek, członkini KRBR, mówiąc o odchodzeniu młodych z zawodu biegłego rewidenta i o tym, że firmy audytorskie coraz więcej czasu zamiast poznawaniu istoty działalności klienta poświęcają obowiązkom dokumentacyjnym. Musiały także wchłonąć koszty poprzedniej reformy audytu, co staje się problemem, pomimo generalnego poparcia dla podnoszenia jakości audytu.

Projektowanie gruntownych zmian w wyniku sprawy GetBacku skrytykował Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Ocenił, że to nerwowa reakcja bez analizy prawdziwych przyczyn nieprawidłowości, co może prowadzić do nadmiernej i nietrafionej regulacji. Wsparła go Monika Kaczorek, podkreślając, że składanie ciężaru odpowiedzialności jedynie na audytorów jest nietrafione, a za jakość informacji finansowych odpowiadają przede wszystkim zarządy. Z kolei Jacek Fotek, wiceprezes GPW, stwierdził, że projekt proponuje zmiany w dobrym kierunku, rozszerzając ostrzejsze wymogi także na podmioty spoza rynku publicznego.

Całość debaty dostępna jest w płatnym serwisie DGP.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl