Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:29, 16.07.2024 r.

MF: Nadzór nad biegłymi rewidentami jest konieczny

Justyna Adamczyk, pełnomocnik Ministra Finansów ds. organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, przedstawia swoje spojrzenie na reformę nadzoru audytowego.

prawo.pl

12 czerwca 2019

W wywiadzie dla portalu prawo.pl Justyna Adamczyk podkreśla, że nie ma ryzyka, aby PANA była organem zbyt mocno związanym z MF – w radzie Agencji ma bowiem zasiadać tylko dwóch przedstawicieli resortu. Przyznaje jednak, że nadzór nad instytucją sprawował będzie Minister Finansów. Pełnomocnik zapewnia, że nowelizacja uobr nie ogranicza roli biegłych rewidentów, jej zdaniem konieczne było jednak wzmocnienie nadzoru publicznego nad nimi, także poprzez objęcie nim innych usług niż badanie ustawowe sprawozdań finansowych, w tym przede wszystkim usług związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego (np. związanych z prospektami emisyjnymi obecnych lub przyszłych emitentów papierów wartościowych).

Zapytana o przewidywane efekty powołania PANA, Justyna Adamczyk wyjaśnia, że powołanie nowej instytucji przyczyni się do zwiększenia operacyjności, efektywności i skuteczności działania nadzoru publicznego i zapewni większą decyzyjność wykonawczą i niezależność finansową organu, konieczną do prawidłowego wywiązywania się z zadań nadzorczych. To z kolei przełoży się na wzrost jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, co wzmocni wiarygodność i prawidłowość informacji zamieszczanych w dokumentach ofertowych oraz w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez jednostki gospodarcze. Poprawi to bezpieczeństwo obrotu i zwiększy ochronę uczestników rynku.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl