Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:55, 16.07.2024 r.

Przetrwamy mimo nowego systemu nadzoru

"Rzeczpospolita" zamieściła obszerny wywiad z Barbarą Misterską-Dragan, nową prezes KRBR.

Rzeczpospolita

24 czerwca 2019

Jak podkreśla prezes, także w przypadku wejścia w życie projektowanej nowelizacji uobr w gestii samorządu pozostaną kluczowe dla rozwoju zawodu kwestie standaryzacji usług i szkoleń - a prace parlamentarne nad ustawą dopiero się zaczęły i nie wiadomo, jak się zakończą. Barbara Misterska-Dragan zapowiada, że PIBR, jeśli tylko dostanie szansę, będzie starał się walczyć o dobro małych firm audytorskich, obsługujących mniejsze przedsiębiorstwa. Nowy system nadzoru wykonywanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) może oznaczać, że te firmy będą formalnie kontrolowane, a opłaty za nadzór będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do ich przychodów. Prezes zapewnia, że przedstawiciele Rady będą zabiegać o to, by nadzór nad małymi firmami pozostał w gestii samorządu. Przywołuje tu poparcie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Barbara Misterska-Dragan zapowiada również dalszy wzrost cen audytu, spowodowany dodatkowymi kosztami, oraz tworzenie przez firmy audytorskie powiązanych podmiotów do wykonywania czynności niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów.

Prezes KRBR deklaruje gotowość wymiany doświadczeń w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem zawodu. Byłoby dobrze, gdyby PANA skorzystała z tych doświadczeń już na etapie powstawania. Zresztą już doszło do pierwszego spotkania w tej sprawie w Ministerstwie Finansów.

Barbara Misterska-Dragan przedstawiła także główne punkty swojego programu: chce nawiązać kontakty z wyższymi uczelniami w całym kraju, by opowiadać studentom o zawodzie, a także zorganizować dla nich wartościowe staże audytorskie, stworzyć stałą pomoc merytoryczną dla biegłych rewidentów, m.in. z udziałem prawników znających odpowiednie procedury, a także powołać specjalny zespół ds. nowych technologii, składający się z biegłych rewidentów, ale też ekspertów zewnętrznych.

Cały tekst wywiadu dostępny jest w serwisie "Rzeczypospolitej".

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl