Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:48, 16.07.2024 r.

„Parkiet” o debacie na temat etyki w audycie

Podczas dyskusji na warszawskiej giełdzie rozmawiano o wyzwaniach etycznych po obu stronach relacji audytor-klient.

1 lipca 2019

Debata, zorganizowana przez CFA Society Poland, dotknęła wielu źródeł potencjalnych zagrożeń etycznych. Rozmawiano o naciskach ze strony badanych podmiotów, naruszeniach niezależności i roli rotacji audytora w tym kontekście, słabościach komitetów audytu, presji cięcia kosztów czy brakach kultury organizacyjnej. Dużo czasu poświęcono także ochronie, jaka powinna być gwarantowana biegłym rewidentom, audytorom wewnętrznym i innego rodzaju sygnalistom.

Podsumowując debatę, paneliści – wśród nich Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR w kadencji 2015-2019 i Ewa Jakubczyk-Cały, w poprzedniej kadencji zasiadająca w Komisji KRBR ds. etyki, podkreślali rolę odwagi oraz kształtowania postaw etycznych w toku przygotowania do zawodu, a także konieczność zacieśniania współpracy biegłych rewidentów i rad nadzorczych.

Tekst dostępny jest w serwisie „Parkietu”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl