Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:34, 16.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Pandemia wpłynie na roczne raporty.

Gazeta opisuje wytyczne PIBR dotyczące uwzględniania wpływu epidemii na badane organizacje

Dziennik Gazeta Prawna

25 marca 2020

Jak odnotowuje „DGP”, Na internetowych stronach giełdowych spółek pojawiają się pierwsze sprawozdania finansowe za ubiegły rok, a w nich uwidocznione już skutki pandemii, np. niedobór pracowników z Ukrainy ze względu na zamknięcie granicy.

Informacja o trudnościach spowodowanych pandemią powinna się znaleźć w każdym raporcie rocznym. Wystarczy zamieścić ją w informacji dodatkowej (element sprawozdania), o ile choroba nie spowoduje dużo dalej idących skutków i nie zagrozi kontynuacji działalności firmy w najbliższym czasie. Jeżeli przedsiębiorca tego nie przewiduje, nie trzeba korygować sprawozdań za 2019 r. Jeżeli jednak faktycznie zagrożona byłaby kontynuacja działalności firmy, to sprawozdanie musi być sporządzone na zupełnie innych zasadach z nową wyceną aktywów i pasywów.

Gazeta informuje czytelników, że Polska Izba Biegłych Rewidentów przygotowała wskazówki, jak postępować w takiej sytuacji. Są one zawarte w dokumencie „Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok” (dostępnym na stronie PIBR).

Artykuł obszernie opisuje udostępniony przez PIBR dokument i przytacza praktyczne przykłady w nim zawarte.

Z pełną treścią można się zapoznać w wersji papierowej DGP oraz w wydaniu online.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl