Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:52, 16.07.2024 r.

„Rzeczpospolita”: Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta

Gazeta przypomina, że firmy powinny w najbliższym czasie dokonać wyboru biegłego rewidenta oraz że przedsiębiorstwo powinno umożliwić biegłemu udział w inwentaryzacji.

Rzeczpospolita

7 września 2020

„Rzeczpospolita” omawia, które firmy - w myśl Ustawy o rachunkowości - są zobowiązane do przedłożenia sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta. Jak podkreśla dziennik, bardzo ważne jest, aby biegły rewident miał możliwość udziału w inwentaryzacji przeprowadzanej w przedsiębiorstwie. Obowiązkiem badanej jednostki jest poinformowanie audytora o terminach jej przeprowadzania oraz umożliwieniu mu czynnego w niej udziału.

„Rzeczpospolita” przypomina także o karach grożących firmom za niewywiązanie się z obowiązków. W myśl Ustawy o rachunkowości osoby, które wbrew obowiązującym przepisom nie poddają badaniu sprawozdania finansowego, udzielają niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, nie składają sprawozdania finansowego do ogłoszenia, rozwiązują umowę o badanie sprawozdania finansowego bez uzasadnionej przyczyny lub zawierają umowę na okres krótszy niż dwa lata, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Pełna treść artykułu, z szerszym omówieniem kwestii wyboru rewidenta i procesu przeprowadzania inwentaryzacji, dostępna jest na stronie rp.pl - https://firma.rp.pl/prawo-podatki/ksiegowosc/7815-ostatni-moment-na-wybor-bieglego-rewidenta

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl