Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:02, 22.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Audyt w nowej rzeczywistości - szanse i wyzwania dla sektora

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował obszerną relację z XXI Dorocznej Konferencji Audytingu.

Rzeczpospolita

12 października 2020

Jak odnotowuje gazeta, uczestniczący w konferencji eksperci starali się znaleźć odpowiedź na ważne dla branży pytania, między innymi „Jak pracować, kiedy nie można spotkać się bezpośrednio z klientem”, „Jak ocenić wpływ pandemii na audytowaną firmę w obliczu tak dużej niepewności?” czy „Jaka jest przyszłość branży?”. „Rzeczpospolita” odnotowuje, że „Eksperci zgodnie stwierdzili, że w dobie pandemii waga dobrego audytu rośnie”.

Gazeta przytoczyła wypowiedź Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbary Misterskiej-Dragan, która powiedziała, że „Im większa niepewność, tym większe zapotrzebowanie na rzetelną i prawdziwą informację” oraz zwracała uwagę na rosnące znaczenie niezależności audytora. Jak przestrzegała, „w tym trudnym gospodarczo okresie niektóre firmy mogą ulec pokusie, by przyjąć zbyt optymistyczne założenia podczas oceny kontynuacji działalności”. Obowiązuje nas zawodowy sceptycyzm. Będziemy nieraz zderzać się z presją i punktem widzenia zarządu. Liczymy na konstruktywne podejście rad nadzorczych i komitetów audytu. Na to, że ich przedstawiciele będą otwarci na nasze argumenty”.

Gazeta przytoczyła także wypowiedź Marcina Obronieckiego, prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, który powiedział, że zadaniem podlegającej mu instytucji jest zwiększanie bezpieczeństwa obrotu. Jak zauważył, „Prowadzone przez nas kontrole służą nie tylko karaniu, chcemy przede wszystkim, żeby standardy pracy firm audytorskich były jeszcze wyższe, żeby można było dzielić się doświadczeniami”.

Według „Rzeczpospolitej” „wspólnym mianownikiem tegorocznej konferencji była pandemia. Zmieniła nieodwracalnie świat i sposób funkcjonowania wielu zawodów. Tam, gdzie było to możliwe, wprowadzono pracę zdalną. Audytorzy przestawili się na ten model, ale wymagało to inwestycji i wiązało się z wieloma wyzwaniami, również natury technologicznej”. Gazeta zauważa także, że „W wystąpieniach ekspertów oraz panelach jak mantra pojawiało się słowo „niepewność". Wszyscy zgodnie stwierdzili, że na znaczeniu zyskiwać będą informacje dotyczące teraźniejszości i przyszłości. Dane historyczne, których dotyczy sprawozdanie finansowe - choć też oczywiście ważne - będą mieć jednak znaczenie drugorzędne”.

W podsumowaniu gazeta odnotowuje, że „Jak wynika z wypowiedzi podczas DKA, biegli rewidenci mają przekonanie, że celem branży powinno być dbanie o jakość usług, rozumianą nie tylko poprzez pryzmat kompetencji zawodowych, ale i umiejętność zachowania niezależności i zawodowego sceptycyzmu wobec przekazywanych przez klientów informacji. Niezwykle ważne jest także zrozumienie gospodarki, które jest kluczowe zwłaszcza w okresie kryzysu”.

Artykuł w formie cyfrowej znaleźć można na stronie (pełna treść dostępna jest dla e-prenumeratorów), materiał pojawił się także w wydaniu papierowym „Rzeczpospolitej”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl