Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:18, 22.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Zmiany dla biegłych rewidentów i kandydatów do tego tytułu

Zgodnie z opublikowanymi projektami rozporządzeń ministra finansów, firmy audytorskie będą przekazywać PANA informacje na temat świadczonych usług, a egzaminy na biegłego rewidenta będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dziennik Gazeta Prawna

9 listopada 2020

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, pierwszy z opublikowanych projektów dotyczy rocznej sprawozdawczości firm audytorskich i określa zakres informacji, które firma audytorska będzie przekazywała Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego do końca lutego następnego roku. Według projektu będzie to: „rodzaj wykonanej usługi, w tym czynności rewizji finansowej i inne; opis wykonanej usługi i data jej wykonania, rodzaj wydanego sprawozdania lub raportu, informacje o roku obrotowym, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe podlegające badaniu, w przypadku badań ustawowych; informacje o jednostce, na rzecz której usługa została wykonana, w tym nazwa, siedziba; numer identyfikacji podatkowej oraz forma organizacyjno-prawna tej jednostki; miejsce wykonania usługi z uwzględnieniem, czy usługa wykonana była na rzecz jednostek z siedzibą na terytorium Polski czy poza tym terytorium; wysokość przychodu uzyskanego z tytułu wykonania usługi”.

Zgodnie z projektem trzeba będzie też podać informacje o osobach wykonujących usługę w imieniu firmy audytorskiej. Jak podaje gazeta, „przepisy wykonawcze będą zawierać dwa wzory formularzy sprawozdawczych. Jeden będzie dotyczył usług wykonanych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, a drugi pozostałych firm. Pierwsze takie sprawozdanie będzie trzeba złożyć za 2020 r.”

Drugi z opublikowanych projektów zmieni przepisy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów – komisje będą mogły dostosować egzaminy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwe więc będzie m.in. wydłużenie czasu trwania egzaminów.

Artykuł dostępny jest w dodatku „Rachunkowość i Audyt” do „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl