Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:39, 16.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Ruszył system STREFA do komunikacji z firmami audytorskimi

DGP opublikował rozmowę z wiceprezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na temat uruchomienia Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich (STREFA).

Dziennik Gazeta Prawna

16 lutego 2021

„Do końca lutego firmy muszą złożyć sprawozdanie roczne z wykonanych przez nie usług. Można będzie to zrobić elektronicznie poprzez indywidualne konto w nowym systemie STREFA udostępnionym przez PANA”, przypomina Justyna Adamczyk, wiceprezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Jak podkreśla, STREFA ma służyć „przede wszystkim do prostszej, wygodniejszej i efektywnej komunikacji”. PANA chce, aby STREFA służyła firmom audytorskim „na każdym etapie ich działania – od momentu rejestracji, poprzez bieżącą komunikację z Agencją, aktualizowanie danych, śledzenie ważnych komunikatów, aż po wyrejestrowanie, zamknięcie firmy”. Co ważne, „docelowo informacje będą przekazywane w obie strony, czyli również z Agencji do jednostek nadzorowanych. Firma audytorska po zalogowaniu zobaczy na swoim koncie aktualne informacje na swój temat, historię korespondencji, listę otrzymanych i złożonych dokumentów oraz stan ich realizacji. Umożliwi to monitowanie ścieżki ich realizacji, czyli kiedy dokumenty zostały wysłane i czy Agencja je faktycznie otrzymała”.

Wiceprezes Agencji w rozmowie wyjaśnia, jak stworzyć dla firmy konto w systemie STREFA i jakie kwestie można już na tym etapie w systemie załatwiać. Aktualnie „przez nowy system można złożyć formularz dotyczący rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru. Firmy mogą też przekazywać różne informacje, np. o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) albo o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego. Przez nowy system można też przekazać informacje o możliwości odmowy wydania opinii z ustawowego badania lub wydania negatywnej opinii, lub wydania opinii z zastrzeżeniami”.

Jak wyjaśnia wiceprezes PANA, komunikacja w systemie STREFA nie będzie na razie wykorzystywana podczas kontroli firm audytorskich. Agencja pracuje jednak „nad rozwojem funkcjonalności ułatwiających komunikację pomiędzy firmami a Agencją. Generalnie zakładamy, że w systemie będzie utrzymywane repozytorium dokumentów wymienianych pomiędzy Agencją a firmą audytorską. Będziemy tam wpisywać komplet dokumentów formalnych: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienie, zawiadomienie o zakończeniu kontroli, protokół, odpowiedzi na zastrzeżenia oraz raport. Zakładamy, że firma audytorska będzie mogła również przy użyciu systemu złożyć ewentualne zastrzeżenia do protokołu oraz przekazać informację o wdrożeniu zaleceń wynikających z raportu. Chcielibyśmy też, aby STREFA umożliwiła firmie audytorskiej śledzenie terminów, np. do kiedy może oczekiwać protokołu kontroli, do kiedy może złożyć zastrzeżenia, do kiedy powinna wdrożyć poszczególne zalecenia”.

Pełna treść wywiadu dostępna jest na stronie.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl