Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:54, 16.07.2024 r.

Parkiet: Audytorzy częściej biją na alarm

Audytorzy znacznie częściej zgłaszają uwagi do sprawozdań finansowych badanych spółek giełdowych.

Parkiet

8 czerwca 2021

Jak informuje gazeta „Parkiet”, w 2020 r. biegli rewidenci aż w 11 proc. opinii ostrzegali, że badana przez nich spółka może mieć problemy z kontynuowaniem działalności. Gazeta, powołując się na raport Grant Thornton, wskazuje, że jest to znacznie wyższy odsetek, niż w poprzednich latach. W minionym roku tylko 85 proc. sprawozdań nie wzbudziło żadnych wątpliwości czy zastrzeżeń biegłych rewidentów. W 2015 r. i 2010 r. wskaźnik ten był znacząco wyższy i wynosił odpowiednio 98 i 94 proc. O ile w 2020 r. ponad 11 proc. opinii z badania zawierało uwagę audytora o tzw. niepewności związanej z możliwością kontynuacji działalności przez spółkę, to w poprzednich badanych latach odsetki te były znikome, oscylowały w okolicach 1–2 proc.

Chociaż widać wyraźny wzrost, to przywoływani przez „Parkiet” „eksperci z Grant Thornton podkreślają, że najbardziej niepokojące sytuacje, a więc takie, w których audytor wystawia opinię negatywną (uznaje, że sprawozdanie nie oddaje stanu faktycznego), odmawia wyrażenia opinii (rezygnuje z przeprowadzenia badania, bo nie ma dostępu do wymaganych informacji) lub wręcz odmawia podejścia do badania, są na polskim parkiecie nadal wielką rzadkością. Dotyczy to zwykle poniżej 1 proc. wszystkich badanych w danym roku sprawozdań finansowych”.

Więcej na ten temat można przeczytać w wydaniu internetowym „Parkietu”: https://www.parkiet.com/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl