Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:28, 23.05.2024 r.

Propozycje zmian w wezwaniach akcjonariuszy

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy dotyczący szeregu przepisów obowiązujących na rynku finansowym,

Parkiet.com

22 lipca 2021

Jak informuje serwis parkiet.com, projekt ustawy (o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku) zakłada dokonanie zmian legislacyjnych, które dotyczą m.in. wezwań. Kluczową zmianą jest ustanowienie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji.

Proponowane przez resort finansów zmiany obejmą m.in. kwestię ustalania ceny w wezwaniu (chodzi m.in. o ustalenie tzw. ceny pośredniej). Jak informuje serwis, „W celu lepszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, proponuje się wprowadzenie obowiązku zlecenia wyceny niezależnej firmie audytorskiej, a zatem podmiotowi niezależnemu od emitenta oraz objętemu nadzorem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Spółka będzie zobowiązana do pokrycia kosztów tej wyceny”.

Więcej informacji nt. propozycji Ministerstwa Finansów: https://www.parkiet.com/Firmy/307219953-Rewolucja-w-wezwaniach.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl