Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:23, 16.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Rząd za podpisywaniem sprawozdań przez jedną osobę z zarządu

Rządowy projekt przewiduje znaczne ułatwienia w zakresie składania pod rocznym sprawozdaniem fi­nansowym podpisów członków zarządu

Dziennik Gazeta Prawna

26 sierpnia 2021

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd przyjął pro­jekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz nie­których innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą m.in. kwestii podpisywania sprawozdań finansowych. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, sprawozdania finansowe muszą być podpisane przez wszystkich członków zarządu. Jest to kłopotliwe, gdy – jak zauważa autor – firmy mają kil­kudziesięcioosobowe za­rządy oraz gdy członkiem zarządu są zagraniczni re­zydenci. Zgodnie z rządowym projek­tem podpis będzie mógł zło­żyć jeden członek zarządu, pod warunkiem że pozostali członkowie go do tego upoważnią. Nie może to być jednak upo­ważnienie ustne - pozostali menedżerowie będą musieli złożyć pisemne oświadcze­nia potwierdzające, że spra­wozdanie spełnia wymogi ustawy o rachunkowości.

Przedstawiony przez rząd projekt przewiduje rów­nież ujednolicenie wymo­gów dotyczących forma­tów elektronicznych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Proponowana nowelizacja przepisów za­kłada także zmiany obejmujące usta­wę o biegłych rewidentach. Przewiduje wprowadzenie możliwości składania przez firmę audytorską w formie elektronicznej wniosku o zmianę danych na liście firm audytorskich prowa­dzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, skła­dania w formie elektronicz­nej wniosku o wpis firmy na listę, wniosku o jej skreśle­nie z listy oraz o zmianę danych.

Więcej na temat nowelizacji - https://podatki.gazetaprawna.pl/

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl