Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:37, 22.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Audyt wychodzi z pandemii obronną ręką, ale są i wyzwania

„Rzeczpospolita” podsumowała główne tematy XXII Dorocznej Konferencji Audytingu

Rzeczpospolita

20 października 2021

Jak pisze gazeta, uczestniczący w XXII DKA eksperci starali się odpowiedzieć na pytania o to, „jak dbać o interes publiczny oraz jak zbudować odporność na presję ze strony interesariuszy i zachować niezależność w formułowaniu opinii”. „Rzeczpospolita” (która była patronem medialnym XXII DKA) odnotowuje, że w opinii uczestników „Branża z trwającej pandemii wychodzi obronną ręką, ale nadal stoi przed nią dużo wyzwań”, a podczas konferencji „dyskutowano o roli biegłych rewidentów w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i przyczynach obserwowanego od kilku lat istotnego spadku liczby biegłych rewidentów i firm audytorskich, a także o tym, jak zatrzymać ten niekorzystny trend”.

„Rzeczpospolita” przytacza sformułowany podczas konferencji pogląd, że „wyzwaniem dla branży jest duża liczba zmian legislacyjnych, dodatkowych obowiązków oraz surowe sankcje”, zauważa także, że „wsparciem dla audytorów jest samorząd zawodowy”. Jak pisze „Rz”, „podczas konferencji omawiano też temat współpracy biegłego rewidenta z radami nadzorczymi oraz zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości. Zmiany spowodowane pandemią sprawiły, że w sektorze audytu gros prac jest wykonywanych zdalnie, a to przekłada się na większą podatność na ataki hakerskie”.

Z artykułem (w wersji online) można się zapoznać na stronie: https://www.rp.pl/biznes/art19027691-audyt-wychodzi-z-pandemii-obronna-reka-ale-sa-i-wyzwania

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl