Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:28, 29.09.2023 r.

Audytorzy dostali nowe zadania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, którą Prezydent podpisał 11 marca br., nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek złożenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii.   Ustawa deleguje na ministra gospodarki wydanie rozporządzenia, w którym zostanie określony sposób obliczenia współczynnika przy uwzględnieniu stosowanych przez przedsiębiorcę zasad rachunkowości oraz ponoszonych przez niego kosztów energii elektrycznej

Rzeczpospolita

21 lipca 2015

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, którą Prezydent podpisał 11 marca br., nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek złożenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia współczynnika intensywności zużycia energii.

 

Ustawa deleguje na ministra gospodarki wydanie rozporządzenia, w którym zostanie określony sposób obliczenia współczynnika przy uwzględnieniu stosowanych przez przedsiębiorcę zasad rachunkowości oraz ponoszonych przez niego kosztów energii elektrycznej. Do czasu wydania rozporządzenia, to ustawa definiuje wspomniany współczynnik intensywności.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl