Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:54, 23.05.2024 r.

Rp.pl: Sejm uchwalił nowe przepisy dla spółek. Wejdą w życie za pół roku

Uchwalone przez Sejm przepisy uregulują relacje prawne w grupie spółek oraz wzmocnią pozycję rad nadzorczych.

rp.pl

28 marca 2022

Zgodnie z przyjętymi przez Izbę Niższą przepisami, grupę spółek tworzyć będą „spółka dominująca i spółka albo spółki zależne (wszystkie mają być kapitałowe) kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie wspólną strategią, interesem grupy. Narzędziem tej strategii będą tzw. wiążące polecenia spółki matki wydawane spółce córce”. Jak odnotowuje serwis rp.pl, „Ta zmiana legislacyjna wyraża dość oczywistą obserwację (zwaną także teorią Rozenbluma), że grupa spółek kierująca się wspólną strategią gospodarczą może odnosić większe sukcesy na rosnącym, umiędzynarodawiającym się rynku”.

W przepisach, które wejdą w życie za pół roku, procedura wiążącego polecenia została szczegółowo uregulowana. Będzie wymagać formy pisemnej lub elektronicznej i wskazywać co najmniej oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z poleceniem oraz spodziewane korzyści lub szkody spółki zależne. Co ważne, wymagany będzie także przewidywany sposób oraz termin naprawienia szkody wynikłej z wykonania polecenia.
Wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę będzie wymagało uchwały jej zarządu. W myśl przepisów spółka zależna będzie mogła odmówić wykonania wiążącego polecenia, o ile miałoby to doprowadzić do zagrożenia jej niewypłacalnością.

Sejm zdecydował również o wzmocnieniu roli rady nadzorczej. Jak pisze rp.pl, rada nadzorcza będzie mogła „ustanowić doraźny lub stały komitet składający się z jej członków do pełnienia określonych czynności nadzorczych. To ich nie zwalnia z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru. Jeżeli umowa spółki będzie to dopuszczać, rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego tzw. doradcę rady nadzorczej”. Doradca rady nadzorczej będzie mógł zostać „wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. A zarząd spółki ma zapewnić doradcy dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji”.

Więcej na temat zmian w Kodeksie spółek handlowych: https://www.rp.pl/abc-firmy/art35954531-sejm-uchwalil-nowe-przepisy-dla-spolek-wejda-w-zycie-za-pol-roku

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl