Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:49, 24.05.2024 r.

Parkiet: Biegły rewident musi być ostrożny (wywiad)

O wyzwaniach i aktualnej sytuacji w branży biegłych rewidentów oraz specyfice badania jednostek zainteresowania publicznego opowiada Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w wywiadzie dla „Parkietu. Gazety Giełdy i Inwestorów”, towarzyszącym publikacji najnowszego rankingu audytorów spółek giełdowych.

Parkiet

25 kwietnia 2022

Pozyskanie nowych kadr to jedno z wyzwań stojących przed branżą biegłych rewidentów. Według danych na 15 kwietnia 2022 roku w Polsce działają 1333 firmy audytorskie, a liczba a liczba biegłych rewidentów sięga 5198, przy czym wykonujących zawód jest 2717. Na koniec 2016 r., zanim weszła w życie w 2017 r. znowelizowana ustawa o biegłych rewidentach, grono biegłych rewidentów liczyło 6987 osób, spośród których 3195 wykonywało zawód. Spadek jest więc spory, odpowiednio o ponad 25 i niemal o 15 proc. Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) uczestniczy w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Finansów, który ma na celu zdiagnozowanie problemu m.in. poprzez szeroko zakrojone badania.

Innym wyzwaniem są nowe standardy, w tym zarządzania jakością. „Coraz mniej czasu zostaje na przygotowanie się do wdrożenia nowych standardów zarządzania jakością w firmach audytorskich, co szczególnie w przypadku mniejszych firm jest sporym wyzwaniem. Polska Izba Biegłych Rewidentów będzie je wspierać, dostarczając materiały edukacyjne, wskazówki, organizując webinary” – informuje Prezes KRBR. Kolejnym wyzwaniem jest standard odnoszący się do oszacowania ryzyka badania. Branża powinna się przygotować także do badania danych niefinansowych.

Barbara Misterska-Dragan odniosła się także do badania sprawozdań w czasach dużej niepewności. „Standardy badania sprawozdań finansowych się nie zmieniają, ale pojawiają się czynniki mające istotne znaczenie dla oceny ryzyka badania” – powiedziała. Rośnie ryzyko zniekształcenia sprawozdania finansowego we wszystkich kwestiach odnoszących się do przyszłości. „Biegły rewident powinien być ostrożny, gdyż w warunkach niepewności rośnie również ryzyko subiektywizmu, które może skutkować zniekształceniami spowodowanymi oszustwem” – dodała, zaznaczając, że PIBR wspiera biegłych rewidentów, publikując wskazówki w zakresie badania sprawozdań finansowych (wcześniej w związku z pandemią, a obecnie z uwzględnieniem nowych okoliczności - wojny na Ukrainie).

W wywiadzie poruszony został także wątek cen za audyt. Prezes KRBR oceniła, że okres wojny cenowej już minął. Wynagrodzenia za audyt mają tendencję wzrostową, co jest związane nie tylko z inflacją, ale i rosnącymi kosztami wynagrodzeń oraz dodatkowymi wymaganiami, standardami oraz inwestycjami m.in. w informatyzację. Poziom wykorzystania nowych technologii w branży był także poruszony podczas tej rozmowy. Barbara Misterska-Dragan zwróciła uwagę, że docenieniu korzyści płynących z cyfryzacji powinna towarzyszyć świadomość zagrożeń jakie ona niesie, zarówno dla badanej organizacji, jak i dla samego biegłego rewidenta.

Prezes KRBR została także zapytana o to, jak wygląda obecnie nadzór nad rynkiem i współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audytowego. „Łączy nas dialog i dwustronna komunikacja” – podsumowała.

W oddzielnym wątku naświetliła specyfikę badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, które jest kierowane do szerokiego kręgu interesariuszy. „Z pewnością badanie JZP jest bardziej złożone i obarczone większym ryzykiem” – oceniła Barbara Misterska-Dragan.

Wywiad został opublikowany w wydaniu „Parkietu. Gazety Giełdy i Inwestorów” z dn. 25.04.2022 w specjalnym dodatku „Ranking Audytorów Giełdowych”. Jest dostępny także w wersji elektronicznej pod adresem https://www.parkiet.com/ranking-audytorow/art36138341-biegly-rewident-musi-byc-ostrozny

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl