Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:08, 24.05.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Szykują się ograniczenia dla biegłych rewidentów

Grupa senatorów wystąpiła z inicjatywą ustawy, której efektem będą m.in. ograniczenia nałożone na biegłych rewidentów w zakresie doradztwa podatkowego. Z propozycją zmian w ustawie nie zgadza się samorząd biegłych rewidentów.

Dziennik Gazeta Prawna

2 lutego 2023

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje o projekcie o zmiany ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgłoszonym przez kilkunastu senatorów. Jak pisze gazeta, proponowanych zmian jest niewiele, natomiast jednak z nich jest istotna. Chodzi o zapis, zgodnie z którym „świadczenie usług atestacyjnych lub usług pokrewnych na rzecz badanej jednostki nie może być łączone z wykonywaniem doradztwa podatkowego na rzecz albo na zlecenie takiej jednostki".

W artykule przytoczone są argumenty sformułowane przez prezes KRBR, która wyjaśnia, że odpowiednio wzmocnione przepisy (dotyczące badania banków, ubezpieczycieli, spółek giełdowych czy funduszy) istnieją już od 2017 r.; propozycja senatorów idzie dalej, niż rozwiązania przyjęte w krajach UE (zgodnie z projektem, zakaz miałby objąć łączenie usług doradztwa podatkowego nie tylko z badaniem sprawozdań, ale również z wszelkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi wykonywanymi przez biegłych) oraz fakt, że działania zabronione biegłym rewidentom mogłyby być realizowane przez inne podmioty. Prezes KRBR zwraca także uwagę na objęcie rynku kontrolą PANA, której kontrole nie potwierdzają zagrożeń będących uzasadnieniem dla inicjatywy senatorów.

Jak podkreśla prezes KRBR, "Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta łączy się dziś z tak dużą osobistą odpowiedzialnością, że realnym problemem jest brak kandydatów do zawodu i malejąca liczba firm audytorskich”.

Jak uzasadnia senator Wadim Tyszkiewicz, który pilotuje projekt „Ta propozycja jest konsekwencją naszej pracy w zespole ds. Spółki GetBack S.A. Rozmowy z poszkodowanymi obnażyły liczne mankamenty obowiązującego prawa w zakresie bezpieczeństwa rynku finansowego oraz integralności nadzoru finansowego. (…) Chcemy przygotować pakiet propozycji legislacyjnych, które ograniczą ryzyko zaistnienia w przyszłości podobnych nieuczciwych praktyk rynkowych. Na początek chcielibyśmy, aby biegli rewidenci nie mogli doradzać podatkowo firmom, dla których wykonują audyty, bo taka sytuacja może zagrażać obiektywności badania. Klienci, chodzi nam o tych nieprofesjonalnych, muszą mieć zagwarantowane, że biegły kieruje się interesem publicznym”.

„DGP” podaje, że dotychczasowe regulacje w tym zakresie były zawarte jedynie w zasadach etyki zawodowej oraz standardach wykonywania takich usług. Za ich naruszenie groziła ewentualnie odpowiedzialność dyscyplinarna. Po ewentualnej nowelizacji, za naruszenie powyższych norm grozić będą kary administracyjne, w tym znaczne kary pieniężne, a nawet skreślenie z listy biegłych rewidentów lub firm audytorskich.

Senator Tyszkiewicz zapowiada, że jest gotowy do dyskusji. Jak pisze gazeta, sen. Tyszkiewicz „Zapewnia, że senatorowie nie trzymają się sztywno swoich pomysłów i nie zależy im na ekspresowym tempie prac, ale na wypracowaniu dobrych rozwiązań”.
Gazeta informuje, że projekt trafił do dwóch senackich komisji, które w marcu zaprezentują swoje stanowiska.

Pełny tekst dostępny jest w wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” z 2.02.2023 oraz w wydaniu online pod adresem: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8651055,ograniczenia-dla-bieglych-rewidentow-getback-afery.html

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl