Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:19, 16.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Rewidenci jednak będą mogli wykonywać usługi doradcze

Grupa senatorów przygotowała nowy projekt zmian w ustawie, który nie będzie już przewidywał zakazu łączenia doradztwa podatkowego z wszelkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi wykonywanymi przez biegłych.

Dziennik Gazeta Prawna

4 maja 2023

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, zgłoszony kilka miesięcy temu senacki projekt zmiany ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw zostanie zastąpiony nową propozycją, zgodnie z którą nie będzie już zakazu łączenia doradztwa podatkowego z wszelkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi wykonywanymi przez biegłych

Gazeta przypomina, że grupa członków senackiej komisji badającej aferę GetBack, proponowała szereg zmian w prawie, które miałyby ograniczyć ryzyko powtórzenia się podobnej afery. Postulowane przez senatorów ograniczenia miały objąć łączenie usług doradztwa podatkowego nie tylko z badaniem sprawozdań, lecz także z wszelkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi wykonywanymi przez biegłych. „DGP” zaznacza, że audytorzy i biegli rewidenci stanowczo zaprotestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu i tłumaczyli, że „zagraża to funkcjonowaniu wielu firm, zwłaszcza mniejszych”. Ponadto spowoduje, że „doradcy podatkowi będą mieli uprzywilejowaną pozycję, kosztem audytorów i biegłych rewidentów”.

„DGP” informuje, że według nowej wersji projektu na spółki będące jednostkami zainteresowania publicznego nałożony zostanie „obowiązek opracowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej, która zapewni wiarygodność sprawozdawczości finansowej. Skuteczność funkcjonowania tego systemu ma podlegać corocznej ocenie firmy audytorskiej. Będzie to się odbywać w ramach usługi atestacyjnej innej niż badanie. Ocena ma mieć formę pisemnej opinii biegłego rewidenta. Za sporządzenie jej niezgodnie ze stanem faktycznym będzie groziła grzywna lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat albo obie te kary łącznie. Kara grzywny lub ograniczenia wolności ma też grozić osobie, która wbrew przepisom ustawy nie podda systemu kontroli wewnętrznej corocznej ocenie przez biegłego rewidenta”.

Gazeta zaznacza, że „O zgodność projektu z obowiązujący­mi przepisami zadbał prof. Marek Chmaj”.

Artykuł „Rewidenci jednak będą mogli wykonywać usługi doradcze” opublikowany został w wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna” z 4.05.2023

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl