Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:18, 16.07.2024 r.

Dziennik Gazeta Prawna: Spółki akcyjne zlecają audyty osobom bez uprawnień

„DGP” opisuje nieprawidłowości związane z badaniami sprawozdań finansowych spółek akcyjnych.

8 maja 2023

Jak alarmuje gazeta, „nie dość, że wiele spółek akcyjnych, chociaż mają taki obowiązek, w ogóle nie poddaje swoich sprawozdań finansowych audytowi, to jeszcze okazuje się, że niektóre audyty wykonują osoby bez uprawnień, np. podszywające się pod biegłych rewidentów”.

„DGP” przytacza dane pozyskane przez PANA z Ministerstwa Sprawiedliwości, z których wynika, że bardzo wiele spółek akcyjnych w ogóle nie poddaje swoich sprawozdań badaniu (badanie za 2021 r. przeprowadziło 5 174 spośród 10 350 zarejestrowanych spółek akcyjnych).

To jednak nie koniec opisywanych przez „DGP” nieprawidłowości wykrytych przez PANA. Gazeta powołuje się na przeanalizowane przez Agencję przypadki - w trzech z nich wykryto poważne nieprawidłowości: 

- w pierwszym przypadku „sprawozdanie było sporządzone w formie papierowej przez osobę, która nie jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów (chociaż wpisała numer, który miał być rzekomo jej numerem w rejestrze), a podana firma nie jest firmą audytorską (chociaż był wpisany numer firmy)”;

- w drugim przypadku „sprawozdanie nie zostało podpisane elektronicznie. Ponadto tym razem audytor co prawda jest wpisany do rejestru, ale nie pracuje dla żadnej firmy audytorskiej”;

- w trzecim przypadku „usługodawca nawet nie udawał biegłego rewidenta, wpisał, że jest biegłym sądowym, co oznacza, że nie był uprawniony do badania sprawozdania”.

PANA „dostaje sygnały, że podobne problemy zdarzają się też w przypadku audytów sprawozdań innych spółek, nie tylko akcyjnych”.

Jak podaje „DGP”, „Agencja podkreśla, że są to oszustwa. Dodaje, że na podstawie tych dokumentów badane podmioty podjęły decyzję o podziale wyniku finansowego. W tych przypadkach badanie sprawozdania jest nieważne, a co za tym idzie - nieważny jest również podział wyniku. PANA poinformowała, że zgłosi te sprawy do prokuratury”.

„To ewidentne przestępstwo przeciw dokumentom, ale nie tylko”, powiedział „DGP” Krzysztof Burnos (prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Burnos Audit oraz prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2015- 2019). Jak przypomina, „tytuł biegłego rewidenta jest ustawowo chroniony. Jego wykorzystywanie przez osoby nieuprawnione to przestępstwo. Zatrudnienie do badania nieuprawnionej osoby lub całkowita rezygnacja z audytu mogą wynikać z chęci ukrycia fałszowania ksiąg”.

W artykule zostały także wymienione kary, grożące członkom zarządu i członkom rady nadzorczej za nieprawidłowości związane ze sprawozdaniami finansowymi.

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu papierowym „Dziennika Gazety Prawnej” z 8 maja 2023 r. a także online pod linkiem https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8710747,audyty-sprawozdan-spolek-akcyjnych-sprawozdania-finansowe.html

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl