Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:28, 16.07.2024 r.

To jest rok pod znakiem dużych zmian w przepisach

W ostatnich miesiącach w życie weszło sporo nowych regulacji. Planowane są kolejne. Większość z nich branża ocenia pozytywnie. Niektóre zmiany budzą jednak kontrowersje. Dla części jednostek rewolucję może stanowić przejście na międzynarodowe standardy badania. Te będą obowiązywać badania jednostek zainteresowania publicznego już za 2016 rok.   Eksperci oceniają, że zwiększy się bezpieczeństwo obrotu na rynku kapitałowym m.in. poprzez wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów, a także odpowiedzialności firm audytorskich, członków rad nadzorczych oraz zarządów za ewentualne nieprawidłowości w sprawozdawczości.   Ale od 3 lipca 2016 r. w wyniku wejścia w życie nowych regulacji unijnych (rozporządzenie MAR i przepisy wdrażające dyrektywę MAD) całkowicie zmieni się też system raportowania przez spółki giełdowe. Kontrowersyjną kwestią jest uregulowanie możliwości łączenia badania z innymi usługami audytora oraz rotacji firmy audytorskiej

Parkiet

18 kwietnia 2016

W ostatnich miesiącach w życie weszło sporo nowych regulacji. Planowane są kolejne. Większość z nich branża ocenia pozytywnie. Niektóre zmiany budzą jednak kontrowersje. Dla części jednostek rewolucję może stanowić przejście na międzynarodowe standardy badania. Te będą obowiązywać badania jednostek zainteresowania publicznego już za 2016 rok.

 

Eksperci oceniają, że zwiększy się bezpieczeństwo obrotu na rynku kapitałowym m.in. poprzez wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów, a także odpowiedzialności firm audytorskich, członków rad nadzorczych oraz zarządów za ewentualne nieprawidłowości w sprawozdawczości.

 

Ale od 3 lipca 2016 r. w wyniku wejścia w życie nowych regulacji unijnych (rozporządzenie MAR i przepisy wdrażające dyrektywę MAD) całkowicie zmieni się też system raportowania przez spółki giełdowe. Kontrowersyjną kwestią jest uregulowanie możliwości łączenia badania z innymi usługami audytora oraz rotacji firmy audytorskiej. Zdaniem części środowiska oprócz regulacji likwidujących potencjalne uzależnienie finansowe audytora powinien też zadbać o regulację likwidujące potencjalne naciski audytowanej jednostki na biegłego rewidenta.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl