Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:01, 16.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Polska w ogonie państw we wprowadzaniu dyrektyw

Polska ma poważne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, alarmuje dziennik „Rzeczpospolita”. Zaległości dotyczą m.in. przepisów o sygnalistach.

Rzeczpospolita

14 grudnia 2023

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, Polska nie wdrożyła na czas aż 21 dyrektyw, o czym informuje redakcja „Rzeczypospolitej”. Zaległości we wdrażaniu unijnego prawa występują również w innych krajach, ale pod względem liczby niewdrożonych dyrektyw Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc (25. miejsce na 27 krajów członkowskich UE).

Polskie opóźnienia wynoszą od kilku miesięcy do trzech lat. Jak pisze gazeta „Taki stan rzeczy naraża Polskę na kary za nieterminową implementację unijnego prawa. Na przykład z powodu niewdrożenia europejskiego kodeksu łączności elektronicznej Komisja Europejska skierowała skargę na nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wniosła o nałożenie na Polskę kary w wysokości prawie 13,2 tys. euro za każdy dzień opóźnienia. Oznacza to, że za okres od grudnia 2020 r., gdy minął termin implementacji, kary sięgałaby już niemal 3 mln euro”.

Nie została wdrożona również dyrektywa o sygnalistach (2019/1937), która gwarantuje wzmocnienie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości i naruszenia prawa. Gazeta przypomina, że „Termin na implementację minął 17 grudnia 2021 r. Pierwszy projekt ustawy, która miała wdrażać te przepisy, ukazał się dwa miesiące wcześniej. Ustawy jednak do dziś nie uchwalono. Najnowsza wersja projektu pochodzi z sierpnia, ale trafiła do kosza po zakończeniu kadencji Sejmu”.

Jako przykład ważnej, ale niewdrożonej dyrektywy podana jest także dyrektywa dotycząca nowoczesnych form sprzedaży towarów czy usług przez internet. „Dyrektywa zwana DAC7 (2021/514) dotyczy współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie opodatkowania. Konkretnie chodzi w niej o zwalczanie szarej strefy w handlu internetowym”.

Więcej na temat opóźnień we wdrażaniu unijnego prawa na stronie

https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art39545871-polska-w-ogonie-panstw-we-wprowadzaniu-dyrektyw

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl