Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:08, 22.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Wpływ zmiany KSB 315 na proces badania sprawozdania finansowego

Na badania sprawozdań finansowych za 2023 rok będą miały wpływ zmiany wynikające z wprowadzenia zmienionego standardu o numerze 315 „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”.

Rzeczpospolita

9 stycznia 2024

Jak zauważa autorka artykułu opublikowanego w „Rzeczypospolitej”, KSB 315 „nie jest nowy, jednak jego zmieniona wersja zawiera wiele nowych regulacji oraz uszczegółowień dla już wcześniej obowiązujących wymagań”. W artykule wymienione są główne zmiany wprowadzone przez nowy KSB 315. Należą do nich m.in. „ Wzmocnienie wymogów dotyczących stosowania i dokumentowania przez biegłych zawodowego sceptycyzmu”, „Wymóg zastosowania stand back – ponownej oceny ryzyka na koniec procesu jego szacowania” czy „Wprowadzenie zapisów o możliwości stosowania przez biegłych zautomatyzowanych narzędzi i technik w procesie szacowania ryzyka”.

Autorka artykułu wskazuje, że „część wskazanych zmian dotyczy bezpośrednio tylko pracy biegłego i będzie niewidoczna dla klienta. Inne wymagania wobec biegłego będą miały jednak bezpośrednie przełożenie na współpracę biegłego z klientem (…)”.  

Artykuł dostępny jest w wydaniu „Rzeczypospolitej” z 8.01.2024, w wersji online dostępny jest pod adresem: https://www.rp.pl/rachunkowosc/art39654781-wplyw-zmiany-ksb-315-na-proces-badania-sprawozdania-finansowego

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl