Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:52, 14.06.2024 r.

Puls Biznesu: Zawód księgowego: uregulować czy nie

Z prekonsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że opinie na temat potrzeby uregulowania zawodu księgowego i zakresu czynności, które miałyby podlegać prawnemu unormowaniu, są bardzo rozbieżne.

Puls Biznesu

26 stycznia 2024

„Puls Biznesu” informuje o spotkaniu z wiceministrem finansów Jurandem Dropem, w którym udział wzięli przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wśród poruszanych tematów były m.in. kierunki rozwoju zawodu księgowego oraz kwestia regulowania zawodu księgowego i zakresu czynności, które miałyby podlegać prawnemu unormowaniu.

W prekonsultacjach dotyczących tych pytań udział wzięły instytucje zrzeszające biegłych rewidentów oraz księgowych oraz organizacje przedsiębiorców, uczelnie i osoby fizyczne. „Puls Biznesu” przytacza kilka spośród sformułowanych w prekonsultacjach opinii, przypominając, że pod rozwagę były poddane trzy warianty. „Pod ocenę uczestników prekonsultacji poddano trzy wizje. Jedna to możliwość włączenia tej profesji do katalogu zawodów regulowanych, co by oznaczało wykonywanie określonych czynności pod warunkiem posiadania wymaganego zezwolenia. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby dobrowolne zdobycie uprawnień nadawanych przez wybraną instytucję, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności. Osoby ubiegające się o taki certyfikat musiałyby przejść doskonalenie zawodowe i przestrzegać zasad etyki zawodowej. Przy czym czynności z zakresu księgowości miałyby prawo wykonywać także osoby nieposiadające takich uprawnień. Trzecie rozwiązanie polegałoby na pozostawieniu obecnego stanu prawnego bez istotnych zmian - i ten wariant zyskał największe poparcie w prekonsultacjach”.

Jak informuje „Puls Biznesu”, resort finansów zapowiada, że „sądy wyrażone w prekonsultacjach weźmie pod uwagę w dalszych pracach analitycznych. Jednak skoro przekazane opinie nie potwierdzają jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, resort na razie zajmie się opracowaniem projektu zmian przepisów o rachunkowości”.

Artykuł dostępny jest w wydaniu online „Pulsu Biznesu” pod adresem https://www.pb.pl/zawod-ksiegowego-uregulowac-czy-nie-1206576

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl