Dialog audytora z zarządem będzie jawny

W czerwcu 2016 roku zmieniło się rozporządzenie ministra finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zmienione rozporządzenie dotyczy już półrocznych raportów emitentów. Zdaniem autora, jedną z wprowadzonych zmian niewątpliwie należy uznać za dobrą. Chodzi o obowiązek publikacji dyskusji między biegłym rewidentem a zarządem na temat modyfikacji opinii. Zmienione rozporządzenie zobowiązuje zarządy i organy nadzoru do publikacji stanowiska odnoszącego się do modyfikacji opinii. Zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na transparentność i stabilność rynków finansowych. Może ona jednak przysporzyć nieco problemów. Bo zastrzeżenia i inne modyfikacje opinii z badania nie zawsze dotyczą ewidentnego naruszenia przepisów przez emitentów. Bardzo często zastrzeżenia wynikają z tego, że biegły rewident nie zgadza się z osądem zarządu lub dokonanymi przez niego szacunkami, które znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym

Rzeczpospolita

26 października 2016
W czerwcu 2016 roku zmieniło się rozporządzenie ministra finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zmienione rozporządzenie dotyczy już półrocznych raportów emitentów. Zdaniem autora, jedną z wprowadzonych zmian niewątpliwie należy uznać za dobrą. Chodzi o obowiązek publikacji dyskusji między biegłym rewidentem a zarządem na temat modyfikacji opinii. Zmienione rozporządzenie zobowiązuje zarządy i organy nadzoru do publikacji stanowiska odnoszącego się do modyfikacji opinii.

Zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na transparentność i stabilność rynków finansowych. Może ona jednak przysporzyć nieco problemów. Bo zastrzeżenia i inne modyfikacje opinii z badania nie zawsze dotyczą ewidentnego naruszenia przepisów przez emitentów. Bardzo często zastrzeżenia wynikają z tego, że biegły rewident nie zgadza się z osądem zarządu lub dokonanymi przez niego szacunkami, które znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym. Równie często modyfikacje są związane z tak zwanym ograniczeniem zakresu badania, czyli brakiem możliwości uzyskania odpowiednich dowodów badania.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl