Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:51, 1.02.2023 r.

Nowe obowiązki informacyjne i nowe opłaty dla emitentów – zapraszamy na warsztat PID

Polski Instytut Dyrektorów zaprasza na warsztat o konsekwencjach implementacji nowych obowiązków i opłat emitentów, zmianach istniejących oraz planach kolejnych zmian w prawie polskim. Warsztat odbędzie się 25
lutego 2016 r.
22 stycznia 2016

W 2016 roku emitentów czeka kilka fundamentalnych zmian. Nowelizacja opłat za nadzór KNF, gdzie część obowiązku finansowego zostanie przeniesiona na spółki giełdowe, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Natomiast od 3 lipca
2016 r. akty unijne, rozporządzenie MAR i dyrektywa Transparency, powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w lokalnych regulacjach, co oznacza konieczność przygotowania się do nowelizacji obowiązków informacyjnych. Aktualizacja przepisów została już opracowana a nawet częściowo przygotowana.

Zachęcamy do udziału w warsztacie, na którym omówione zostaną konsekwencje implementacji nowych obowiązków i opłat emitentów, zmiany istniejących oraz plany kolejnych zmian w prawie polskim. Omówione zostaną też praktyczne aspekty proponowanych rozwiązań dla polskich emitentów w zakresie:

  • raportów bieżących, raportów okresowych, szczególnych przypadków raportowania oraz technik raportowania,
  • informacji poufnych i opóźnienia ujawnienia informacji poufnych oraz bezprawnego ich ujawniania i wykorzystywania,
  • informowania o znacznych pakietach akcji,
  • raportowania o transakcjach insiderów i prowadzenia list insiderów,
  • dopuszczalnych transakcji w okresach zamkniętych,
  • ścigania naruszeń obowiązków informacyjnych, odpowiedzialności cywilnej i kar nakładanych przez nadzorcę.

Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2016 r. (czwartek). Cena warsztatów już od 500 zł. Uczestnicy i Mecenasi Polskiego Instytutu Dyrektorów, a więc także biegli rewidenci mają prawo do 50 proc. zniżki. Szczegółowy program warsztatu, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie wydarzenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl