Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:11, 1.03.2021 r.

Nowy nadzór, nowe kary. Czy jesteś na to gotów? – zapraszamy na warsztat PID

Kierunki zmian w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej i to jak się do nich przygotować to główne tematy marcowego warsztatu Polskiego Instytutu Dyrektorów, którego patronem merytorycznym jest KIBR.

17 lutego 2016

Spotkanie otworzy wystąpienie Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Specjalna cena udziału dla biegłych rewidentów.

Rynek sprawozdawczości i rewizji finansowej czeka szereg zmian wynikających z wprowadzonych unijnej dyrektywy i rozporządzenia w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Choć zmiany jeszcze nie obowiązują, polski ustawodawca na ich przyjęcie ma czas tylko do 17 czerwca 2016 roku i już teraz warto zapoznać się z planowanymi zmianami.

Polski Instytut Dyrektorów, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i ACCA zapraszają na spotkanie poświęcone kierunkom zmian w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej, w tym zmian dotyczących wyznaczania audytorów, obowiązkowej rotacji, listy usług zakazanych oraz organizacji wewnętrznej firm audytorskich i przesłanek niezależności audytorów. Uczestnicy poznają proces rekomendowania i wyboru audytorów do badania spółki przez członków rad nadzorczych. Omówione zostaną przesłanki niezależności członka rady nadzorczej oraz nowa rola i zadania członków komitetów audytu. Prowadzący spotkanie zaprezentują obszary ryzyka oraz zakres odpowiedzialności i wysokości proponowanych kar. Omówione zostaną także nowe rozwiązania związane z nadzorem nad zawodem biegłego rewidenta. Na koniec uczestnicy usłyszą o mechanizmach wdrożenia nowych rozwiązań do polskiego sytemu prawnego.

KIBR jest patronem merytorycznym wydarzenia. Spotkanie otworzy wystąpienie Krzysztofa Burnosa, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Prelegentem na wydarzeniu będzie Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR a spotkanie poprowadzi Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

Warsztat odbędzie się 10 marca 2016 r. (czwartek) w gdańskim Olivia Business Centre.
Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Cena dla biegłych rewidentów wynosi 600 zł, każda dodatkowa osoba przez niego przyprowadzona zapłaci 400 zł..

Szczegóły na stronie wydarzenia i w biuletynie PID.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl