Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:45, 24.06.2024 r.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Podsumowania, zapowiedzi - a przede wszystkim życzenia.

21 grudnia 2017

Drogie Koleżanki i Koledzy,

przed nami okres świątecznego odpoczynku i tak bardzo potrzebnego oddechu. Zanim spotkamy się w gronie rodzinnym, pozwólcie proszę, że krótko podsumuję mijający rok oraz złożę Wam najserdeczniejsze świąteczne i noworoczne życzenia w imieniu swoim i całej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rok 2017 był z wielu względów wyjątkowy. W całej Polsce obchodziliśmy jubileusz 25-lecia naszego zawodu. Z różnych stron usłyszeliśmy przy tym wiele ciepłych słów na temat biegłych rewidentów i ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Odbieram je jako dowód uznania dla Waszej pracy i z dużą radością przekazuję. W życie weszła także nowa ustawa o biegłych rewidentach. To regulacja, której z pewnością nie można nazwać doskonałą, ale zawiera wiele korzystnych dla naszej profesji rozwiązań – zwłaszcza, jeśli porównać je do pierwszych projektów. Po wielu latach prób i niepowodzeń obecna Krajowa Rada zapewniła wreszcie godne, ustawowe rozwiązanie dla najstarszych przedstawicieli środowiska. Ustawa nie tylko przewidziała możliwość uzyskania statusu biegłego rewidenta seniora, ale również – o co wielu z Was zabiegało – stworzyła dla każdego możliwość czasowego zawieszenia wykonywania zawodu. O tym, jak potrzebne były to rozwiązania, niech świadczy fakt, że przeszło trzysta osób wystąpiło o tytuł „biegłego rewidenta seniora” i cały czas spływają kolejne wnioski.

Z pewnością zetknęliście się także z efektami ciągłego udoskonalania działań edukacyjnych PIBR. Programowanie szkoleń opiera się w coraz większym stopniu na sugestiach biegłych rewidentów, dzięki czemu jeszcze lepiej dostosowujemy ofertę do rzeczywistych potrzeb rynku. Taka jest choćby geneza wchodzących właśnie do portfolio warsztatów z umiejętności miękkich – tak, abyśmy jako biegli rewidenci mogli lepiej spełniać dla swoich klientów funkcję doradców, wychodząc poza czynności czysto techniczne. Zewnętrzną oznaką kierunku, w jakim zdążamy, są nowe, jeszcze bardziej użyteczne i czytelniejsze materiały szkoleniowe.

Bardzo ważnym, a przy tym dobrze odbieranym wydarzeniem 2017 roku było wydanie „Przewodnika MSB – Procedury” i towarzyszący mu cykl szkoleń dla biegłych rewidentów z całego kraju. Zrealizowanie tego projektu pozwoliło sprawnie przygotować nasze środowisko do pełnej implementacji MSB w nadchodzącym roku. Udział w tym sukcesie mieliśmy wszyscy: to również dzięki Waszym uwagom i sugestiom dosłownie kilka dni temu wydana została druga, jeszcze udoskonalona edycja „Przewodnika…”. Dziękuję!

Jesteśmy na półmetku kadencji obecnej Krajowej Rady. Przed nami dwa lata ciężkiej pracy, do której nas wybraliście. Już na początku przyszłego roku chcemy zainicjować ważną dyskusję środowiskową o modelu funkcjonowania (i finansowania) samorządu w przyszłości – tak, żeby na czekającym nas za niecałe dwa lata Zjeździe podjąć szereg ważnych decyzji. Musimy się do nich dobrze przygotować.

Pamiętamy o naszych zobowiązaniach, dlatego planujemy kolejne inicjatywy. To, co na pewno zwiększy komfort i jakość Waszej pracy, to digitalizacja materiałów zawartych w „Przewodniku MSB”. Dzięki temu najprawdopodobniej już w połowie 2018 r. będziecie dysponować wygodnym narzędziem online, wspomagającym wykonywanie badań zgodnie z nowymi standardami. Będziemy też w dalszym ciągu brać udział w pracach konsultacyjnych, których celem jest zarówno utrzymanie w nowych regulacjach dotychczasowych kompetencji biegłych rewidentów, jak i stworzenie nowych pól dla naszych usług, na przykład w zakresie audytu podatkowego. Z pewnością zwróciliście też uwagę na aktywność przedstawicieli samorządu na wielu konferencjach i spotkaniach branżowych. Również w ten sposób tworzymy nowe sojusze i pola aktywności biegłych rewidentów, a także pokazujemy przedsiębiorcom, że nasze kompetencje są dla nich dostępne i nie obejmują wyłącznie badania sprawozdań finansowych.

Mam nadzieję, że ciepła, świąteczna atmosfera pozwoli wszystkim Wam odetchnąć i zebrać siły do dalszej pracy zawodowej i samorządowej. Życzę wielu sukcesów w roku 2018 i deklaruję, że zainicjowana na początku tej kadencji polityka przejrzystości i otwartej komunikacji pomiędzy Krajową Radą a biegłymi rewidentami ze wszystkich regionalnych ośrodków będzie kontynuowana.

Serdecznie pozdrawiam,

Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl