Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:53, 22.07.2024 r.

KRBR podsumowała kolejny rok kadencji

W Warszawie odbyło się drugie już spotkanie członków KRBR z przedstawicielami regionalnych oddziałów PIBR. Celem corocznego wydarzenia jest zaprezentowanie działań Rady w poszczególnych dziedzinach, a także zapoznanie środowiska z finansami samorządu i planami na przyszłość. Informacje te w zwięzłej formie ujęto także w drugim już wydaniu specjalnego raportu „Sprawdź, jak funkcjonuje twój samorząd”.

5 lipca 2017

Finanse samorządu

Spotkanie otworzył Krzysztof Burnos, prezes KRBR, po którym głos zabrała Jolanta Gałuszka, skarbnik Rady, która przedstawiła najważniejsze dane finansowe PIBR. Prezes KRBR omówił następnie najważniejsze wyzwania budżetowe: przede wszystkim wzrost opłaty na rzecz KNA. Wyjaśnił, że źródłem straty w 2016 są odprawy związane z redukcją zatrudnienia i wynagrodzeń w Biurze głównym PIBR oraz końcowy odpis wynikający z utraty wartości certyfikatów inwestycyjnych subGo Fund Wierzytelności TFI GO., których nie można sprzedać  Prezes zwrócił uwagę, że w związku z postanowieniami nowej ustawy o biegłych rewidentach wysokość pobranej przez PIBR opłaty z tyt. nadzoru w 2017 roku będzie mniejsza o 1,6 mln zł. Ta wyrwa finansowa nie może być pokryta ze składek członkowskich. Dlatego niezbędne jest kontynuowanie rozpoczętych w tej kadencji działań restrukturyzacyjnych, które obniżą koszty realizacji zadań nadzorczych PIBR o 1,6 mln zł. Zdaniem Prezesa potencjalnymi obszarem oszczędności mogą być dalsza restrukturyzacja kosztów funkcjonowania biura PIBR ale również ustawowa deregulacja wymogów dotyczących organizacji i przebiegu kontroli jakości w firmach audytorskich.

Działalność szkoleniowa i CSR

W kolejnej części Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, oraz Paweł Tyszer, dyrektor CEK, zaprezentowali aktualny stan rozbudowywanego od początku kadencji systemu szkoleń: specjalne oferty dla regionalnych liderów i trenerów, nowe materiały szkoleniowe i metodyczne, a także pierwsze, w większości pozytywne opinie o wprowadzonym trzyletnim cyklu szkoleniowym. Omówiono także wpływ głosu biegłych rewidentów z całej Polski na program ODZ, w którym pojawiły się nowe tematy szkoleń – między innymi związane z umiejętnościami miękkimi. Paweł Tyszer przedstawił projekty, które usprawnią szkolenia w najbliższej przyszłości: platformę e-learningową i infolinię poświęconą ODZ. Z kolei Ewa Sowińska pokazała efekty zaangażowania PIBR w różne fora poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i poinformowała, że w biurze PIBR te tematy koordynuje Ewelina Kaczorowska-Wiosna – kierownik Działu Samorządowego.

Przewodnik MSB

Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR, szczegółowo omówiła działania komisji ds. standardyzacji: tłumaczenia poszczególnych MSB, opracowywanie alertów, a przede wszystkim przygotowanie i publikację „Przewodnika MSB – Procedury”. Przedstawicielka KRBR zaprezentowała autorów i konsultantów tego obszernego materiału, a także przybliżyła wyniki inicjatywy „Z Przewodnikiem po Polsce”, w ramach której w spotkaniach szkoleniowych w poszczególnych RO uczestniczyło ponad 1300 biegłych rewidentów.

Nowy serwis internetowy

Po przerwie Paweł Tyszer, dyrektor Centrum Edukacji KIBR, pokazał najważniejsze funkcjonalności nowego serwisu internetowego PIBR oraz inne elementy realizacji przejrzystej polityki komunikacyjnej KRBR, realizowanej od początku kadencji. Zapoznał także uczestników z przygotowanymi z myślą o biznesie materiałami promującymi biegłych rewidentów jako wszechstronnych doradców firm.

Spotkanie odbywało się zaledwie tydzień po wejściu w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, wiele uwagi poświęcono więc wdrażanym właśnie mechanizmom ułatwiającym biegłym rewidentom adaptację do nowych realiów: m.in. specjalnej zakładce na stronie www służącej do przesyłania pytań i wątpliwości.

Nagrody dla oddziałów regionalnych

Po krótkiej sesji pytań Ewa Sowińska, Adam Kęsik i Andrzej Karpiak – członkowie KRBR, a zarazem członkowie Komisji ds. szkoleń wręczyli "Gratulacje" przedstawicielom tych regionalnych oddziałów, w których największy odsetek biegłych rewidentów zrealizował obowiązek szkoleniowy w ramach ODZ. W ogólnym rankingu oraz w kategorii oddziałów pomiędzy 100 a 399 członków zwyciężył podobnie jak w roku poprzednim RO w Bielsku-Białej, który w związku z tym otrzymał nagrodę: voucher na 3 500 zł na dofinansowanie organizacji obchodów 25-lecia.

Fotorelacja

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl