Bank Światowy podsumował projekty zrealizowane z KIBR

Przedstawiciele Banku Światowego, rządu Szwajcarii, KIBR oraz Ministerstwa Finansów spotkali się, by podsumować realizację projektów finansowanych z grantu szwajcarskiego. – Wszystkie strony chwaliły współpracę, wiele udało się zrobić, ale już wiemy, że będziemy kontynuować rozpoczęte działania – podsumował Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

27 stycznia 2017

Z końcem 2016 roku zakończyła się realizacja projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Projekt był finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na spotkaniu 7 i 8 grudnia Bank Światowy i KIBR podsumowali wspólnie realizowane działania. W trakcie trwania projektu Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów udało się przeprowadzić szereg działań, których głównymi beneficjentami są biegli rewidenci. Choć finansowanie zewnętrzne się zakończyło, KIBR zapowiada kontynuowanie rozpoczętych projektów.

Tysiące biegłych rewidentów przeszkolone

– Jako przewodnicząca Komisji ds. szkoleń mogę powiedzieć, że przede wszystkim udało się przeprowadzić wiele projektów szkoleniowych i na tym nam jako Izbie najbardziej zależało – podsumowała Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. Biegli rewidenci w przeciągu ostatniego roku mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z innych usług biegłego rewidenta. – Warsztaty były prowadzone w 5 miastach Polski, w 25 grupach szkoleniowych. W sumie przeszkoliliśmy 750 biegłych rewidentów – wylicza Ewa Sowińska. Jeszcze więcej audytorów udało się przeszkolić z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania. W pierwszym etapie projektu realizowanym w latach 2011-2015 w szkoleniach udział wzięło około 3 750 osób, natomiast w drugim etapie realizowanym w 2016 roku, przeszkoliliśmy 620 biegłych rewidentów. – Realizowaliśmy także szkolenia z międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dla kandydatów na biegłych rewidentów, w których udało się przeszkolić łącznie blisko 900 kandydatów w całej Polsce – mówi Sowińska. 2016 rok to także realizacja projektu „Akademia trenera”, której celem było zwiększenie umiejętności trenerskich osób odpowiedzialnych za realizację szkoleń z obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. – A to będzie procentowało już w nieodległej przyszłości – dodaje zastępca prezesa KRBR i zapowiada, że projekt „Akademia trenera” będzie kontynuowany już ze środków Izby, podobnie jak rozpoczęty w styczniu 2017 roku program „MSB dla liderów w praktyce”, w którym KIBR przeszkoli lokalnych liderów szkoleń z międzynarodowych standardów badania. Od połowy 2016 roku za koordynację projektów szkoleniowych odpowiada Centrum Edukacji KIBR.

Biegli rewidenci i kandydaci otrzymali wsparcie

Dzięki wsparciu ze środków szwajcarskich biegli rewidenci otrzymali także dostęp do działu wsparcia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. A więc możliwości korzystania z bezpłatnych konsultacji merytorycznych z zakresu stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz standardów etycznych obowiązujących biegłych rewidentów. Dział udziela średnio ok 200 konsultacji rocznie. Ale w 2016 roku biegli rewidenci otrzymali także 180 opracowanych w toku udzielania konsultacji zagadnień, do których mogą zajrzeć w każdym momencie za pośrednictwem swoich indywidualnych kont na stronie internetowej samorządu. Dział powstał przy wsparciu finansowym z grantu, ale władze KIBR widzą dużą potrzebę jego kontynuowania. Teraz szczególnie, gdy w życie wchodzą nowe, międzynarodowe standardy badania.

Dzięki wsparciu programu w 2016 roku udało się także powołać grupę do spraw wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacji 8, który porządkuje zasady nabywania umiejętności przez kandydatów na biegłych rewidentów. – Grupa dyskutuje nie tylko nad wdrożeniem standardu, ale też nad poprawą systemu przygotowania przyszłych rewidentów do wykonywania zawodu. Przyglądamy się też procesowi kwalifikacyjnemu i zasadom odbywania aplikacji – dodała Ewa Sowińska. Wspólnie z Komisją Egzaminacyjną i Centrum Edukacji KIBR opracowywane są także dwie broszury zachęcające do zdobycia tytułu biegłego rewidenta.

Powstała nowa strona samorządu

Ale projekty realizowane z Bankiem światowym to także prace nad nową stroną internetową samorządu. Nowa, bardziej przejrzysta i funkcjonalna strona zostanie udostępniona już 23 stycznia. – Prace nad stroną trwały blisko rok, zależało nam na zupełnie nowej witrynie, która odpowiadać będzie na bieżące potrzeby naszego środowiska - wyjaśnił Paweł Tyszer, który koordynował projekt w biurze KIBR. Audytorzy otrzymają także dostęp do cyfrowych wersji niektórych formularzy, które będą teraz mogli wypełnić i przesłać do samorządu za pośrednictwem serwisu.

Współpraca była impulsem, ale działania będą kontynuowane

Dobrą i efektywną współpracę z samorządem przy okazji realizacji projektu podkreślał zarówno Bank Światowy i Ministerstwo Finansów. – Wskazano nie tylko na osiągnięte wymierne efekt, a więc realizację wielu projektów, ale przede wszystkim na ich charakter i decyzję o ich kontynuowaniu po wygaśnięciu finansowania – mówił po spotkaniu podsumowującym Krzysztof Burnos, prezes samorządu. KIBR realizuje bowiem od 2016 roku nową politykę edukacyjną. W większości projekty szkoleniowe skupione są nie tylko na bezpośrednim szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu doskonalenia świadczonych usług ale również, a może przede wszystkim, na rozwijaniu kompetencji i inwestowaniu w potencjał szkoleniowy samorządu. – Powstanie strategia Centrum Edukacji KIBR, które już od roku realizuje szkolenia z obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz usług dodatkowych, a także stawia nacisk na praktyczny i warsztatowy charakter prowadzonych szkoleń. KIBR rozwija także umiejętności trenerskie wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, tak by biegli rewidenci mieli dostęp do najlepszych fachowców, delegujemy wiedzę do regionów przygotowując lokalnych liderów szkoleń, w 2016 roku przygotowaliśmy także nowy, bardziej użyteczny format materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów – wylicza Prezes KIBR. Podjęto także decyzję o określeniu w 2017 roku tematów obligatoryjnych szkoleń, które w jeszcze większym stopniu odpowiadałyby potrzebom tak biegłych rewidentów jak i samego rynku. – W bieżącej kadencji podjęliśmy decyzję o budowie nowych, wcześniej nieistniejących fundamentów pod działalność szkoleniową, tak by realizowane projekty procentowały jeszcze długo po ich zakończeniu – dodał Burnos.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl